Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Augalų apsaugos produktų ir trąšų tinkamo laiko parinkimas žieminių rapsų ir žieminių kviečių auginimo technologijose“

Nuo: 2020-07-03 10:00
Iki: 2020-07-03 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) ir Instituto laukai
Kontaktinis asmuo: dr. Antanas Ronis
Tel. 8 612 43 139

Lektoriai: dr. Antanas Ronis, dr. Gražina Kadžienė, dr. Jūratė Ramanauskienė, dr. Virmantas Povilaitis.

Programa

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Lauko diena vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektą Nr. 35BV-KK-17-1-03770-PR001 „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis“.

En