Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbo taryba

2017 m. lapkričio 27–29 d. vyko Centro darbo tarybos rinkimai. Išrinkti nariai. Gruodžio 8 d. patvirtinta Tarybos pirmininkė – dr. Rasa Karklelienė, el. p. r.karkleliene@lsdi.lt, tel. (8 37) 55 53 70, sekretorė – Aušra Vabalienė, el. p. agrolab@agrolab.lt, tel. (8 37) 31 24 12.

Darbo tarybos reglamentas

En