Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbo taryba

2023 m. lapkričio 8 d. vyko Centro darbo tarybos rinkimai.
Darbo tarybos pirmininkas doc. dr. Jonas Volungevičius, tel. +370 682 15 520, el. p. jonas.volungevicius@lammc.lt;
Darbo tarybos sekretorė Daiva Puidokienė, tel. +370 676 12 791, e. p. daiva.puidokiene@lammc.lt

Darbo tarybos reglamentas

Nariai

Doc. dr. Jonas Volungevičius

Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Darbo tarybos pirmininkas

el. p. jonas.volungevicius@lammc.lt
tel. +370 682 15 520

Daiva Puidokienė

Komunikacijos skyriaus vyriausioji redaktorė, Darbo tarybos sekretorė

el. p. daiva.puidokiene@lammc.lt 
tel. +370 676 12 791

Dr. Dorotėja Vaitiekūnaitė

Miškų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja

el. p. doroteja.vaitiekunaite@lammc.lt
tel. +370 634 17 054

Laura Ledeniova

Teisės ir žmogiškųjų išteklių tarnybos vyresnioji personalo specialistė

el. p. laura.ledeniova@lammc.lt,
tel. +370 672 65 020

Dr. Mykola Kochiieru

Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas

el. p. mykola.kochiieru@lammc.lt
tel. +370 603 61 682

Ramunė Kvedarienė

Finansų tarnybos vyresnioji ekonomistė

el. p. ramune.kvedariene@lammc.lt
tel. +370 662 18706

Dr. Sigita Janavičienė

Žemdirbystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja

el. p. sigita.janaviciene@lammc.lt
tel. +370 635 74 997

En