Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Medžių epigenetinė ir genetinė variacija, ekogenetinis plastiškumas ir adaptacijos galimybės klimato kaitos sąlygomis

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0092

Projekto pavadinimas: „Medžių epigenetinė ir genetinė variacija, ekogenetinis plastiškumas ir adaptacijos galimybės klimato kaitos sąlygomis“

Projekto trukmė: 2020 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn.

Stažuotoja: dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė

Stažuotės vadovas: Vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Alfas Pliūra

Projekto tikslas: Gauti naujas mokslo žinias apie medžių epigenetinę ir genetinę variaciją, genotipo ir aplinkos sąveiką, ekogenetinį plastiškumą ir jų vaidmenį trumpalaikei ir ilgalaikei adaptacijai klimato kaitos bei susijusių streso veiksnių poveikyje.

Projekto aprašymas: Projekto idėja ir jos naujumas grindžiamas siekiu ištirti epigenetinius reiškinius ir dėsningumus, apigenetinės ir genetinės variacijos vaidmenį trumpalaikėje ir ilgalaikėje adaptacijoje klimato kaitos sąlygomis. Projekte numatyta vykdyti vieną veiklą ir parengti mokslinius straipsnius, pristatyti tyrimus pranešimuose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, suorganizuoti seminarą.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos Socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0092) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

En