Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2019, spalio
P A T K P Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Miškotyros doktorantūros studijų dalykų aprašai

MIŠKOTYROS KRYPTIES STUDIJŲ PROGRAMOS STUDIJŲ DALYKAI

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditai ECTS

Koordinuojantis VDU Žemės ūkio akademijos padalinys

Koordinuojantis(ys) dėstytojas(ai)

Privalomoji dalis

Bendrai privalomasis studijų dalykas

1.

MEMBD002 Miško ekologija

8

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis,
prof. dr. V. Marozas

Privalomas mokslinių tyrimų metodologijos studijų dalykas
(vienas studijų dalykas, priklausomai nuo tyrimų tematikos)

1.

MEMMD001 Miškotyros metodologija

8

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. E. Petrauskas,
prof. dr. P. Rupšys

2.

MEAED005 Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai

8

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. V. Marozas

3.

MEMBD003 Stuburinių gyvūnų tyrimo metodologija

8

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis,
doc. dr. K. Pėtelis

Laisvai pasirenkamoji dalis

Laisvai pasirenkami specialieji studijų dalykai
(ne mažiau 2 studijų dalykai, atitinkantys disertacijos tematiką)

1.

MEAED003 Aplinkos tarša

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Česonienė,
doc. dr. N. Sabienė

2.

MEAED004 Augalų ekologija ir fitocenologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. V. Marozas,
prof. habil. dr. E. Kupčinskienė

3.

MEAED002 Biologinės įvairovės apsauga

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. V. Marozas

4.

MEMBD004 Dendroklimatochronologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Doc. dr. E. Bartkevičius

5.

MEMBD005 Dendrologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Doc. dr. L. Straigytė

6.

MEAED001 Ekosistemų evoliucija ir ekologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Baležentienė

7.

MEMMD002 Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. G. Mozgeris

8.

MEMBD006 Gyvūnų ekologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis,
doc. dr. K. Pėtelis

9.

MEMMD003 Miško ekonomika

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. Marius Kavaliauskas

10.

MEMBD008 Miško hidrologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. habil. dr. J. Ruseckas

11.

MEMBD001 Miško medžių genetika, selekcija ir sėklininkystė

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. D. Danusevičius

12.

MEMMD04 Miško našumas

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. H. . Rörhle, lekt. dr. E. Linkevičius

13.

MEMBD009 Miško žėlimas ir želdinimas

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. habil. dr. E. Riepšas

14.

MEMMD005 Miškotvarka

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. G. Mozgeris,
Doc. dr. E. Petrauskas

15.

MEMBD010 Ornitologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. dr. G. Brazaitis

16.

MEMBD011 Rekreacinė miškininkystė

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Prof. habil. dr. E. Riepšas

17.

MEMBD012 Sumedėjusių augalų ekologija

7

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Doc. dr. L. Straigytė

Kiti pasirenkami specialieji dalykai

1.

MEAED007 Invazinė ekologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Baležentienė

2.

MEAED006 Biocheminė ekologija

7

Aplinkos ir ekologijos institutas

Prof. dr. L. Baležentienė

3.

MEMMD006 Tarptautinė miškų politika

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Doc. dr. M. Kavaliauskas

4.

MEMMD007 Globalūs pokyčiai ir miškų būklė

7

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Prof. dr. A. Augustaitis

5.

MEMBD013 Mokslinių straipsnių rašymas ir leidyba

5

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

dr. Michael Manton

En