Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lūšių žiema LAMMC Miškų instituto Mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete Žemaitijos nacionaliniame parke

2016 m. sausio mėn. susidariusi sniego danga LAMMC Miškų instituto medžioklės plotų vienete (MMMPV) Žemaitijos nacionaliniame parke netrikdė žvėrių judėjimo ir įprasto gyvenimo būdo žiemą iki kol sausio 14 naktį gausiau pasnigo (sausio 14 d. ryte vidutinis sniego gylis siekė 50cm ir daugiau). Vėliau dar labiau prisnigo. Tokia sniego danga gerokai apsunkina žvėrių judėjimą, mitybą, nors žvėrys prisitaiko ir išgyvena. Tačiau tenka regėti gana neįprastus reiškinius.

Štai lūšys yra gerai žinomos kaip gyvūnai-vienišiai, nesitelkiantys į grupes, išskyrus suaugusius  patelę bei patiną, kurie išbūna kartu per poravimosi laikotarpį nuo vasario iki balandžio, kai patelė rujoja (3 dienas per šį tarpsnį). Medžioja ir ilsisi pavieniui, o patelės – su jaunikliais, kurie išbūdami su patele iki 10 mėnesių, įgyja įgūdžių, pasirengia savarankiškam gyvenimui. Štai tuomet ir galima pamatyti neįprastas šių žvėrių grupeles. Tokie žmonių užfiksuoti vaizdai yra iš tiesų unikalūs. Atrankinės medžioklės, tykojant šernus bokštelyje, metu medžiotojas buvo nustebęs, regėjęs vienoje vietoje išėjusias skirtingu metu net net 4 lūšis. Primiausiai pasirodė dvi lūšys, vėliau išėjo dar dvi. 

 

Toks socialinis pakantumas (tolerancija) ir buvimas kartu žvėrių – vienišių elgesyje būna žymesnis sunkiomis žiemos sąlygomis, kai reikia išeikvoti daugiau energijos ir pastangų maistui pasiekti. Žvėrys puikiai žino savo teritoriją, kur jie gali pasimaitinti su mažesniais nuostoliais bei kur jiems saugiau. Ten ir nukeliauja. Šiuo atveju reikia manyti, kad gyvenančiai čia suaugusiai patelei praėjusieji metai buvo palankūs, jaunikliai išgyveno (paprastai būna 2–3) ir padeda medžioklėje. Tuo tarpu kitų patelių buvimas iš tiesų neįmanomas, yra nepakenčiamas ir vienos lyties žvėrys apskritai vengia susidūrimų. O ir patinas gali lankytis patelės teritorijoje – ypač per veisimąsi, tačiau abejotina, kad dalyvauja tokiose kolektyvinėse medžioklėse.

Užfiksuoti vaizdai džiugina, kad lūšis, įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą ir priskirta Europos Bendrijos svarbos rūšims, randa tinkamą prieglobstį Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje ir yra globojama MMMPV (LAMMC Miškų instituto mokslo ir mokymo medžioklės plotų vienete).

En