Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2022 metai

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“ (2020/2021 m. citavimo rodikliai)

  1. Gackiewicz B., Lamorski K., Kochiieru M., Slawinski C., Hsu S. Y., Chang L. C. 2022. Hybrid modelling of saturated water flow in percolating and non-percolating macroporous soil media. Geoderma, 406: 115467. IF – 6,114
En