Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą, finansuojamas Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“

  1. „Pluoštinių kanapių biopotencialo įvertinimas Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo kontekste“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0212. Projekto vadovė dr. Vita Tilvikienė, studentė Gabija Žalpytė. 2021 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.
  2. „Pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall) cheminės sudėties ir antimikrobinio aktyvumo tyrimai“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0188. Projekto vadovas dr. Romas Mažeika, studentė Rugilė Telinskytė. 2021 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.
  3. „Fluorescuojančių dažų pritaikymas sėklų baltymų karbonilinimo analizei“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0010. Projekto vadovas dr. Danas Baniulis, studentas Edgaras Tamelis. 2021 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“

  1. „Biopolimero chitozano įtakos paprastosios pušies (Pinus sylvestris) ankstyvajam vystymuisi bei antipatogeninio atsparumo formavimuisi tyrimus“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0191. Projekto vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, studentė Milana Augustauskaitė. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.
  2. „Augalų ir endofitinių bakterijų sąveikos tyrimas in vitro modelinėje sistemoje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0011. Projekto vadovas dr. Danas Baniulis, studentas Edgaras Tamelis. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.

Įgyvendinti projektai

En