Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą, finansuojamas Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“

  1. „Biopolimero chitozano įtakos paprastosios pušies (Pinus sylvestris) ankstyvajam vystymuisi bei antipatogeninio atsparumo formavimuisi tyrimus“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0191. Projekto vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, studentė Milana Augustauskaitė. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.
  2. „Augalų ir endofitinių bakterijų sąveikos tyrimas in vitro modelinėje sistemoje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0011. Projekto vadovas dr. Danas Baniulis, studentas Edgaras Tamelis. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.

Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose

  1. Pinus sylvestris L. augimo ir indukuoto sisteminio atsparumo optimizavimas ex vitro naudojant jazmino rūgštį“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0191. Projekto vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, studentė Emilija Beniušytė. 2022 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

Įgyvendinti projektai

En