Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą, finansuojamas Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

 1. „Uosio ir drebulės in vitro kultūrų sąveikos su simbiotinėmis bakterijomis įtaka šių medžių antipatogeninio atsparumo susidarymui“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0269. Vykdytoja Greta Striganavičiūtė, vadovė dr. Vaida Šėžienė. 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. balandžio 30 d.
 2. „Kaulavaisinių moniliozės sukėlėjų genetinės variacijos charakterizavimas, naudojant mikroasatelitų žymeklius“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0303. Vykdytoja Raminta Žukauskaitė, vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. balandžio 30 d.
 3. „Vasarinių javų mitybos azotu būklės ir derliaus prognozavimas vegetacijos metu, panaudojant bepilotes skraidykles“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0329. Vykdytojas Ardas Kavaliauskas, vadovas dr. Renaldas Žydelis. 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. balandžio 30 d.
 4. „Rekombinantinių peptidų raiškos tabako augaluose ir gryninimo optimizavimas“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0028. Vykdytojas L. Budginas, vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
 5. „Biodujų gamybos procese perdirbto substrato naudojimas augalų tręšimui – įtaka dirvožemiui, ŠESD emisijoms ir augalų kokybei“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0281. Vykdytoja Aušra Bakšinskaitė, vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
 6. „Bioanglies įtaka dirvožemio vandens sulaikymui ir augalams“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0284. Vykdytoja Urtė Stulpinaitė, vadovė dr. Dalia Feizienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 

Įgyvendinti projektai

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“

 1. „Žodinio pranešimo skaitymas AgroSym'20 konferencijoje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0090. Vykdytoja dr. Karolina Barčauskaitė. 2020 m. spalio 8 d. – 2020 m. spalio 9 d.
 2. Dalyvavimas ir rezultatų sklaida konferencijoje „XI International Agriculture Symposium (AGROSYM 2020)“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0108. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2020 m. spalio 8 d. – 2020 m. spalio 9 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

 1. „Kukurūzų vandens poreikių ir liejimo terminų optimizavimas kintančio klimato sąlygomis“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0022. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2020 m. spalio 8 d. – 2021 m. kovo 30 d.
 2. „Mokslinė stažuotė Krokuvos žemės ūkio universitete“ (Lenkija). Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-21-0056. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė. 2020 m. spalio 8 d.  – 2021 m. kovo 26 d.
 3. „Mechanochemiškai pagamintų karbamido trąšų su organinėmis medžiagomis tyrimai“ (JAV). Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0080. Vykdytoja doktorantė Donata Drapanauskaitė. 2020 spalio 8 d. – 2021 m. kovo 30 d.
En