Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą, finansuojamas Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Studentų tyrimai semestrų metu, skatinant studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją

  1. „Mikroplastikų išskyrimas iš nuotekų dumblo ir jų kokybinė analizė“. Vadovė dr. Karolina Barčauskaitė, studentė Dovilė Motiejauskaitė. 2023–2024 m.
  2. „Monoterpenų ir seksviterpenų kiekybinė ir kokybinė analizė pluoštinių kanapių morfologinėse dalyse“. Vadovas dr. Romas Mažeika, studentė Algimanta Kundrotaitė. 2023–2024 m.
  3. „Egzosomų išskyrimas iš kai kurių vaistinių ir daržo augalų botaninių dalių, bei jų biocheminio aktyvumo ir cheminės sudėties įvertinimas“. Vadovas dr. Audrius Pukalskas, studentė Ovidija Šataitė. 2023–2024 m.
  4. „Skirtingos prigimties cinko nanodalelių poveikio lapinių burokėlių augimo rodikliams, antioksidacinei sistemai ir elementinei sudėčiai įvertinimas“. Vadovė dr. Rūta Sutulienė, studentė Kamilė Stašytė. 2023–2024 m.

Įgyvendinti projektai

En