Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą, finansuojamas Europos Sąjungos fondų

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Poveiklė „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“

 1. Patyrusio mokslininko vizitas dalyvauti doktorantūros procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-11-0009. Vykdytojas dr. Gintaras Brazauskas. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.
 2. Ląstelių elektroporacijos tyrimai biomolekulių pernašos iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimui. Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-11-0010. Vykdytojas dr. Gintaras Brazauskas. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.
 3. Patyrusio mokslininko iš užsienio mokslo ir studijų institucijos atvykimas dalyvauti disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-11-0011. Vykdytoja dr. Gražina Statkevičiūtė. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.

 4. Prof. Ewald Sieverding dalyvavimas disertacijos gynime. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-11-0003. Vykdytoja Monika Toleikienė. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.
 5. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas dalyvauti disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0010. Vykdytoja Eglė Norkevičienė. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 8 d.
 6. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas bei dalyvavimas disertacijos gynimo taryboje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0012. Vykdytojas Renaldas Žydelis. 2018 m. kovo 13 d. – gruodžio 20 d.
 7. Patyrusio mokslininko vizitas dalyvauti doktorantūros procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0013. Vykdytojas Jonas Viškelis. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 22 d.
 8. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas dalyvauti Karinos Stumbrienės disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0014. Vykdytoja Karina Stumbrienė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 31 d.
 9. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas dalyvauti disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0015. Vykdytoja Monika Vilkienė. 2017 m. gruodžio 13 d. – 2018 m. kovo 13 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“  

 1. „Žodinio pranešimo skaitymas AgroSym'20 konferencijoje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0090. Vykdytoja dr. Karolina Barčauskaitė. 2020 m. spalio 8 d. – 2020 m. spalio 9 d.
 2. Dalyvavimas ir rezultatų sklaida konferencijoje „XI International Agriculture Symposium (AGROSYM 2020)“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20-0108. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2020 m. spalio 8 d. – 2020 m. spalio 9 d.
 3. Dalyvavimas užsienyje vykstančiame moksliniame renginyje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0453. Vykdytojas dr. Gražina Statkevičiūtė. 2019 m. gegužės 14 d. – birželio 27 d.
 4. Dalyvavimas Europos biomasės konferencijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0461. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. gegužės 14 d. – gegužės 31 d.

 5. Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0444. Vykdytoja dr. Diana Lukminė. 2019 m. liepos 7–12 d.
 6. Dalyvavimas ir rezultatų sklaida „17th World Fertilizer Congress of the International Scientific Centre of Fertilizers“ Šenjange, Kinijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0125. Vykdytojas dr. Virmantas Povilaitis. 2018 m. kovo 13 d. – rugsėjo 8 d.
 7. Dalyvauti XXX tarptautiniame sodininkystės ir daržininkystės kongrese – IHC2018. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0130. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 8. Dalyvauti XXX tarptautiniame sodininkystės ir daržininkystės kongrese – IHC2018. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0148. Vykdytoja dr. Aušra Brazaitytė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 9. Mokslinių tyrimų duomenų pristatymas „20th International Conference on Agricultural Biotechnology, Food and Nutritional Sciences“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0154. Vykdytoja dr. Danutė Jablonskytė-Raščė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 1 d.
 10. Dalyvauti užsienyje vykstančiame moksliniame simpoziume. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0155. Vykdytojas dr. Darius Kviklys. 2018 m. kovo 13 d. – gruodžio 10 d.
 11. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Bioproduktų gamybos tvarumas miškų ir žemės ūkyje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0161. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. kovo 13 d. – balandžio 21 d.
 12. Dalyvauti užsienyje XXX. tarptautiniame Sodininkystės-daržininkystės kongrese IHC2018 Stambule. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0164. Vykdytoja dr. Danguolė Juškevičienė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 13. Dalyvauti XXX. tarptautiniame Sodininkystės ir daržininkystės kongrese IHC2018 Stambule. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0179. Vykdytoja dr. Rasa Karklelienė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 14. Dalyvauti tarptautiniame augalų fitopatologijos kongrese (ICPP) 2018: Augalų sveikatingumas pasaulinėje ekonomikoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0222. Vykdytoja dr. Alma Valiuškaitė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 6 d.
 15. Dalyvauti tarptautiniame augalų fitopatologijos kongrese (ICPP) 2018: Augalų sveikatingumas pasaulinėje ekonomikoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0237. Vykdytoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 6 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

 1. „Kukurūzų vandens poreikių ir liejimo terminų optimizavimas kintančio klimato sąlygomis“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0022. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2020 m. spalio 8 d. – 2021 m. kovo 30 d.
 2. „Mokslinė stažuotė Krokuvos žemės ūkio universitete“ (Lenkija). Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-21-0056. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė. 2020 m. spalio 8 d.  – 2021 m. kovo 26 d.
 3. „Mechanochemiškai pagamintų karbamido trąšų su organinėmis medžiagomis tyrimai“ (JAV). Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0080. Vykdytoja doktorantė Donata Drapanauskaitė. 2020 spalio 8 d. – 2021 m. kovo 30 d.
 4. Pluoštinių kanapių augimo procesų modeliavimas nemoralinės klimato zonos sąlygomis. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0007. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 4 d.
 5. Kompetencijos kėlimas Salonikų Aristotelio universitete miško genetinio monitoringo tyrimų tema. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0145. Vykdytoja dr. Rita Verbylaitė. 2019 m. gegužės 6 d. – birželio 14 d.
 6. „Lietuviškų veislių kviečių fenotipavimas šalčio tolerancijai“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0064. Vykdytoja dr. Sandra Sakalauskienė. 2018 m. kovo 13 d. – gegužės 13 d.
 7. Mokslinė stažuotė RECETOX tyrimų centre Čekijoje, Brno mieste. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0086. Vykdytoja Karolina Barčauskaitė. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 30 d.
 8. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Švedijos žemės ūkio mokslų universitete. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0090. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 1 d.
 9. Monikos Toleikienės stažuotė pupinių augalų tyrimams žymėtųjų azoto izotopų metodu. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0099. Vykdytoja Monika Toleikienė. 2017 m. spalio 4 d. – 2018 m. kovo 13 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“

 1. Pinus sylvestris L. augimo ir indukuoto sisteminio atsparumo optimizavimas ex vitro naudojant jazmino rūgštį“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0191. Projekto vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, studentė Emilija Beniušytė. 2022 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 2. „Pluoštinių kanapių biopotencialo įvertinimas Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo kontekste“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0212. Projekto vadovė dr. Vita Tilvikienė, studentė Gabija Žalpytė. 2021 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.
 3. „Pavėsinio kiečio (Artemisia dubia Wall) cheminės sudėties ir antimikrobinio aktyvumo tyrimai“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0188. Projekto vadovas dr. Romas Mažeika, studentė Rugilė Telinskytė. 2021 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.
 4. „Fluorescuojančių dažų pritaikymas sėklų baltymų karbonilinimo analizei“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0010. Projekto vadovas dr. Danas Baniulis, studentas Edgaras Tamelis. 2021 m. liepos 2 d. – rugpjūčio 31 d.
 5. Skirtingos CO2 koncentracijos ore įtaka augalų vystymuisi pirmuose augimo tarpsniuose. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0272. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 6. Ne maisto paskirties augalų kokybė ir jų panaudojimo galimybių vertinimas. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0307. Vykdytoja dr. Žydrė Kadžiulienė. 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 7. Bioanglies įtakos dirvožemio ŠESD emisijoms ir vandentalpai tyrimai. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0122. Vykdytoja dr. Dalia Feizienė. 2019 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

 8. Fizikinių metodų įtaka antrinių metabolitų ir fotosintezės rodiklių kitimui skirtingose Picea abies pusiausibsų šeimose. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0266. Vykdytoja dr. Vaida Šėžienė. 2019 m. liepos 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 9. Studento gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėje vasaros praktikoje LAMMC. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0206. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 10. Žydinčių žolinių augalų juostų vertė intensyvios žemdirbystės laukų pakraščių zonose laukinių apdulkintojų buveinių formavimuisi. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0262. Vykdytoja dr. Lina Šarūnaitė. 2018 liepos 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu“

 1. „Bioatsaku pagrįstas žalumyninių daržovių auginimas uždarų sistemų daržininkystėje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0188. Vykdytoja dr. Giedrė Samuolienė. 2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
 2. „Studento kompetencijos kėlimas vykdant mokslinius tyrimus biomasės efektyvaus panaudojimo bioenergetikai srityje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0166. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
 3. „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis spp. patogenezę šviesos poveikyje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0216. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė. 2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
 4. „Salotų morfologijos ir fotosintezės atsakas bei azoto pasiskirstymas asimiliuojamos šviesos poveikyje“. Nr 09.3.3-LMT-K-712-03-0009. Vykdytoja dr. Giedrė Samuolienė. 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.
 5. „Nitratų ir askorbo rūgšties metaboliniai sąryšiai: žalumyninių daržovių, auginamų uždarose daržininkystės sistemose maistinės vertės rodiklių valdymas“. Nr 09.3.3-LMT-K-712-03-0024. Vykdytoja dr. Akvilė Viršilė. 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“

 1. „Biopolimero chitozano įtakos paprastosios pušies (Pinus sylvestris) ankstyvajam vystymuisi bei antipatogeninio atsparumo formavimuisi tyrimus“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0191. Projekto vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, studentė Milana Augustauskaitė. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.
 2. „Augalų ir endofitinių bakterijų sąveikos tyrimas in vitro modelinėje sistemoje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0011. Projekto vadovas dr. Danas Baniulis, studentas Edgaras Tamelis. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. kovo 31 d.
 3. „Uosio ir drebulės in vitro kultūrų sąveikos su simbiotinėmis bakterijomis įtaka šių medžių antipatogeninio atsparumo susidarymui“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0269. Vykdytoja Greta Striganavičiūtė, vadovė dr. Vaida Šėžienė. 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. balandžio 30 d.
 4. „Kaulavaisinių moniliozės sukėlėjų genetinės variacijos charakterizavimas, naudojant mikroasatelitų žymeklius“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0303. Vykdytoja Raminta Žukauskaitė, vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. balandžio 30 d.
 5. „Vasarinių javų mitybos azotu būklės ir derliaus prognozavimas vegetacijos metu, panaudojant bepilotes skraidykles“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0329. Vykdytojas Ardas Kavaliauskas, vadovas dr. Renaldas Žydelis. 2020 m. lapkričio 3 d. – 2021 m. balandžio 30 d.
 6. „Rekombinantinių peptidų raiškos tabako augaluose ir gryninimo optimizavimas“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0028. Vykdytojas L. Budginas, vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
 7. „Biodujų gamybos procese perdirbto substrato naudojimas augalų tręšimui – įtaka dirvožemiui, ŠESD emisijoms ir augalų kokybei“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0281. Vykdytoja Aušra Bakšinskaitė, vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
 8. „Bioanglies įtaka dirvožemio vandens sulaikymui ir augalams“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-16-0284. Vykdytoja Urtė Stulpinaitė, vadovė dr. Dalia Feizienė. 2019 m. spalio 18 d. – 2020 m. balandžio 30 d. 
En