Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo pasiekimų demonstravimo lauko diena „Perspektyviausių žolių rūšių lietuviškos veislės – sėkmingai ūkio plėtrai“

Nuo: 2018-05-15 10:00
Iki: 2018-05-15 12:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.)
Kontaktinis asmuo: Vilma Živatkauskienė
Tel. 8 682 27 115
Mokslo pasiekimų demonstravimo lauko diena „Perspektyviausių žolių rūšių lietuviškos veislės –...

Renginio organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyrius. Programa

En