Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2015 metų konferencijos ir seminarai

Konferencijos
 • 2015 m. lapkričio 27 d. konferencija „Inovatyvūs dirvotyros ir agrochemijos mokslo sprendimai“ Agrocheminių tyrimų laboratorijoje, Kaune.
 • 2015 m. rugsėjo 22–25 d. tarptautinė mokslinė konferencija ,,Dirvožemio degradacija: teorija, esama situacija ir apsaugos priemonės” Vėžaičių filiale, Klaipėdos r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. birželio 11 d. konferencija ,,Augalininkytės mokslo naujovės ir technologijų plėtra” Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. birželio 10–12 d. tarptautinė konferencija ,,Blackurrant: the Stress Hero” Vilniuje. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. balandžio 14 d. respublikinė praktinė konferencija Vilniuje ,,Nauji iššūkiai bitininkystei Lietuvoje" ir mokymai tema erkių Varroa naikinimas bičių šeimose.
 • 2015 m. kovo 20 d. tarptautinė konferencija ,,Obelų ir kriaušių tyrimai Europoje” EUFRIN Vilniuje.
 • 2015 m. sausio 28–30 d. mokslinė konferencija ,,Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir technologijų plėtra” Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, Akademijoje, Kėdainių r.
Seminarai
 • 2015 m. lapkričio 25 d. seminaras ,,Dirvožemio organinės anglies tvarumas agro- ir miško ekosistemose“ Miškų institute, Girionyse, Kauno r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. liepos 15 d. seminaras-lauko diena ,,Žemdirbystės technologijų naujovės ir perspektyvos” Joniškėlio bandymų stotyje, Pasvalio r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. liepos 1–3 d. žemės ūkio technologijų paroda ,,Agrovizija” Akademijoje, Kėdainių r. Joje pristatyti seminarai:
 1. Ligos ir kenkėjai pupiniuose augaluose: ar reikalinga jų kontrolė? I. Gaurilčikienė ir B. Vaitelytė
 2. Lietuviškų javų veislių konkurencingumas. A. Leistrumaitė, Ž. Liatukas, K. Razbadauskienė
 3. Balninis gumbauodis - agrotechninių klaidų pasekmė. R. Šmatas
 4. Kanapių priešsėlio reikšmė žaladarių išplitimui vasariniuose javuose. E. Gruzdevienė, S. Supronienė, A. Mankevičienė, Z. Jankauskienė, K. Stumbrienė, P. Švėgžda
 5. Glifosatų naudojimas žemės ūkio pasėliuose. G. Kadžienė, R. Semaškienė, A. Putramentaitė
 6. Augalinės liekanos dirvoje: nauda ir pavojai. D. Janušauskaitė, A. Ronis, A. Jonavičienė
 7. Pusiau belapių žirnių auginimo sąlygų įtaka produktyvumui. D. Janušauskaitė
 8. Herbicidų normų mažinimas rapsuose ir runkeliuose: ar visada efektyvu? G. Kadžienė, I. Deveikytė
 9. Sėklų apdorojimo priemonių, leidžiamų ekologinėje gamyboje, palyginimas. Ž. Liatukas, S. Supronienė, V. Ruzgas, A. Leistrumaitė, V. Danytė
 10. Lietuviškos daugiamečių žolių veislės – įvairios paskirties žolynams. V. Stukonis, V. Kemešytė, A. Liatukienė, E. Norkevičienė, J. Mikaliūnienė, N. Lemežienė
  n
 • 2015 m. liepos 2 d. seminaras-lauko diena ,,Cukrinių runkelių auginimo aktualijos. Genotipo reikšmė cukrinių runkelių biopotencialo didinimui” Rumokų bandymų stotyje, Vilkaviškio r.
 • 2015 m. birželio 30 d. seminaras ,,Augalininkystės plėtra nederlingose žemėse” Vokės filiale, Vilniuje. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. birželio 19 d. seminaras ,,Pupinių augalų svarba ir perspektyva ekologinės žemdirbystės sistemoje” Perlojos bandymų stotyje, Varėnos r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2015 m. birželio 16 d. lauko diena-seminaras „Javų ir rapsų pasėlių priežiūros naujovės ir aktualijos Marijampolės apskrityje“ Rumokų bandymų stotyje, Vilkaviškio r.
 • 2015 m. gegužės 14 d. seminaras ,,Obelų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos iMETOS®sm taikymas verslinėje sodininkystėje" Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. gegužės 7 d. ,,Augalininkystės mokslo problemos ir perspektyvos" Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. gegužės 7 d. seminaras ,,Obelų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos iMETOS®sm taikymas verslinėje sodininkystėje" Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. balandžio 16 d. seminaras ,,Dirvožemio kokybės valdymas" Vėžaičių filiale, Klaipėdos r.
 • 2015 m. balandžio 2 d. seminaras daržovių augintojams apie česnakų auginimą Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. kovo 18 d. seminaras „iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti ir žaladarių plitimui nustatyti“ Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultete, Kaune.
 • 2015 m. kovo 17 d. seminaras „TAVDAS sistemoje naudotinų naujų auginimo technologinių elementų taikymas Lietuvos daržininkystės ūkiuose“ Panevėžio profesinio rengimo centre, Panevėžyje.
 • 2015 m. kovo 10 d. „Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinių inovacijų taikymas daržininkystės ūkiuose 2012–2014 m." Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. kovo 3 d. seminaras „Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių auginimo technologinių inovacijų pritaikymas daržininkystės ūkiuose" Žemaitijos kolegijos Rietavo fakultete, Rietave.
 • 2015 m. vasario 25 d. seminaras „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos pritaikymas Lietuvos daržininkystės ūkiuose” Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykloje, Pasvalio r.
 • 2015 m. vasario 19 d. seminaras „iMETOS®sm prognozavimo sistemos taikymas obuolių skynimo terminui nustatyti ir žaladarių plitimui nustatyti“ Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. vasario 11 d. seminaras „Verslinių sodų ir uogynų plėtros technologiniai aspektai“ Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2015 m. vasario 10 d. seminaras ,,Ankštinių augalų reikšmė šiandienos žemės ūkyje” Vėžaičių filiale, Klaipėdos r.
 • 2015 m. sausio 28 d. seminaras „Tausojančios aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistemos reikalavimų taikymas dažniausiai auginamų daržovių pasėliuose“ Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
En