Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2017 metų konferencijos ir seminarai

Konferencijos
 • 2017 m. sausio 24–27 d. mokslinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir technologijų plėtra”.
 • 2017 m. kovo  20 d. konferencija „Sodininkystė ir aplinka: aktualijos bei praktinės inovacijos“, skirta Žemės dienai paminėti, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r.
 • 2017 m. gegužės 10 d. konferencija „Augalų biologijos tyrimai augalininkystės proveržio kryptyse“, Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. gegužės 25 d. konferencija „Augalų apsauga: pasiekimai ir iššūkiai“, skirta augalų apsaugos mokslo Lietuvoje 90-mečiui paminėti, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. birželio 19–20 d. tarptautinė konferencija „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai“, skirta Lietuvos augalų selekcijos 95-mečiui paminėti, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. liepos 4 d. konferencija „Žemdirbystės mokslo raidos aspektai Šiaurės Lietuvos sunkiuose dirvožemiuose“, skirta Joniškėlio bandymų stoties 90-mečiui paminėti, Joniškėlio bandymų stotyje, Pasvalio r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. rugsėjo 7 d. konferencija „Cukrinių runkelių auginimas: moksliniai tyrimai, problemos, perspektyvos“, skirta Rumokų bandymų stoties 90-mečiui paminėti, Rumokų bandymų stotyje, Vilkaviškio r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. rugsėjo 11–14 d. tarptautinė konferencija „Žolinių ir baltyminių augalų selekcija genomikos eroje“, Vilniuje. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. spalio 6 d. konferencija „Augalų introdukcija, dendrologija ir selekcija Lietuvoje“, Miškų institute, Girionyse, Kauno r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
Seminarai
 • 2017 m. liepos 7 d. seminaras „Sėklų apdorojimas plazma – būdas moduliuoti augalų dygimą ir bioprodukcijos rodiklius”, Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r. 
 • 2017 m. birželio 19 d. seminaras ,,Dirvožemio organinės medžiagos komponentų gausinimas ir jų tvarumo didinimas ekologinės žemdirbystės sistemoje“, Perlojos bandymų stotyje, Varėnos r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. birželio 20 d. seminaras ,,Svarbiausios ekologinės žemdirbystės aktualijos“, Joniškėlio bandymų stotyje, Joniškėlio k., Pasvalio r.
 • 2017 m. gegužės 31 d. seminaras „Rapsų auginimo ir tyrimų raida Lietuvoje: patirtis ir perspektyvos“, skirtas 60-osioms dr. Stasio Bernoto gimimo metinėms paminėti, Vėžaičių filiale, Klaipėdos r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2017 m. spalio 24 d. seminaras „Inovatyvios technologijos šiltnamių daržininkystei“, Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
En