Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

2018 metų konferencijos ir seminarai

Konferencijos
 • 2018 m. sausio 24–26 d. Mokslinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir technologijų plėtra“.
 • 2018 m. vasario 27 d. Konferencija „Klimato ir ūkininkavimo sąlygų poveikis mikrobiotos raiškai agroekosistemose“, Akademijoje, Kauno r.
 • 2018 m. kovo 20 d. Konferencija „Tarp žemės ir dangaus“, skirta Žemės dienai, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r.
 • 2018 m. vasario 27 d. Mokslinė-praktinė konferencija „Rūgščių dirvožemių kalkinimas – neišvengiama būtinybė“, Vėžaičių filiale, Vėžaičiuose, Klaipėdos r.
 • 2018 m. balandžio 17 d. Konferencija „Tvarus dirvožemis – nūdienos ūkininkavimo pagrindas“, Vėžaičių filiale, Vėžaičiuose, Klaipėdos r.
 • 2018 m. balandžio 24 d. Konferencija „Šiuolaikinės želdinių veisimo žemės ūkio naudmenose problemos ir perspektyvos klimato kaitos kontekste“, Miškų institute, Girionyse, Kauno r.
 • 2018 m. gegužės 18 d. Konferencija „Augalų fiziologijos tyrimai augalininkystės proveržio kryptyse“ ir sodų žydėjimo šventė, Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
 • 2018 m. birželio 4–6 d. Tarptautinė konferencija „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2018“, Kaune.
 • 2018 m. birželio 14 d. Mokslinė-praktinė konferencija „Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2018 m. birželio 21 d. Konferencija „Žemdirbystės ateitis – tausus ūkininkavimas“, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2018 m. liepos 4 d. Mokslinė-praktinė konferencija „Dirvožemio ir augalų produktyvumo gerinimo galimybės ir priemonės“, Joniškėlio bandymų stotyje, Joniškėlyje, Pasvalio r.
 • 2018 m. rugsėjo 4–6 d. Projekto „BenchValue“ konferencija „Wood in Construction Industry“, Kaune.
 • 2018 m. rugsėjo 20 d. Tarptautinė konferencija „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, Kaune.
 • 2018 m. spalio 17 d. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Paveldo sodai“, Sodininkystės ir daržininkystės institute, Babtuose, Kauno r.
Seminarai
 • 2018 m. balandžio 6 d. Seminaras „Ar sėjamoji judra perspektyvus augalas Lietuvoje?“, Vėžaičių filiale, Vėžaičiuose, Klaipėdos r.
 • 2018 m. gegužės 15 d. Mokslo pasiekimų demonstravimo lauko diena „Perspektyviausių žolių rūšių lietuviškos veislės – sėkmingai ūkio plėtrai“, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kauno r.
 • 2018 m. birželio 21 d. Seminaras-diskusija „Darnios agromiškininkystės mokslinių tyrimų plėtra Pietų Lietuvos dirvožemiuose“, Perlojos bandymų stotyje, Perlojoje, Varėnos r.
 • 2018 m. birželio 27 d. Seminaras „Augalininkystės plėtra ir ypatumai klimatui šiltėjant Pietryčių Lietuvoje“, Vokės filiale, Vilniuje.
 • 2018 m. liepos 2–3 d. Seminaras „Baltijos jūros regiono tinklas subalansuotam kviečių auginimui“. Projekto „BalticWheat” dalyvių susitikimas, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r.
 • 2018 m. liepos 2–3 d. Seminaras „Baltijos šalių bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių prognozavimo strategijas“. Projekto „DSS FUSARIUM” dalyvių susitikimas, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r.
 • 2018 m. liepos 3 d. Seminaras-lauko diena „Varpų fuzariozė – žala derliui ir kokybei“, Žemdirbystės intitute, Akademijoje, Kėdainių r. Renginiui skirta LR žemės ūkio ministerijos parama.
 • 2018 m. liepos 12 d. Seminaras „Cukrinių runkelių auginimas didinant konkurencingumą“, Rumokų bandymų stotyje, Klausučiuose, Vilkaviškio r.              
 • 2018 m. birželio 12 d. Seminaras „Senieji sodo, daržo ir dekoratyviniai augalai“, Rumšiškėse.
 • 2018 m. spalio 4 d. Seminaras „Lietuvos bitynų pagaminamas medus: rūšinės sudėties įvairovė ir regioninė įtaka“, Žemdirbystės institute, Akademijoje, Kėdainių r.
En