Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionalinės mokslo programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas

Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui

Projekto trukmė: 2010 m. rugpjūčio 2 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

Remia Lietuvos mokslo taryba Projekto vadovas: prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis

Projekto dalyviai (vykdytojai): dr. Sigitas Lazauskas, dr. Ona Auškalnienė, doc. dr. Steponas Raudonius, dr. Jurga Sakalauskaitė, Sandra Sakalauskienė, Gabrielė Pšibišauskienė, Virmantas Povilaitis

Projekto tikslas – ištirti klimato kaitos paskatintų segetalinės floros pokyčių tendencijas šalies agroekosistemose ir parengti tikėtinų pokyčių prognozes, bei parinkti su šiuo procesu susietų žemės ūkio produktyvumo ir kitų specifinių klausimų sprendimo priemones.

Tyrimų objektas – svetimkraštės segetalinės floros rūšys, kurių gausesnio plitimo Lietuvoje žemės ūkio augalų pasėliuose galima tikėtis kintant klimatui.

Uždaviniai:

  1. Išryškinti labiausiai tikėtinų svetimkraščių segetalinės floros rūšių invazyvumo ir adaptacijos šalies agrofitocenozėse pokyčių, susietų su klimato kaita ir žemės ūkio technologijų plėtra, tendencijas ir mastus.
  2. Įvertinti tikėtinus potencialiai žalingų segetalinės floros rūšių konkurencingumo pokyčius svarbiausių žemės ūkio augalų pasėliuose ir parinkti jų prevencijos bei žalos mažinimo priemones.
  3. Ištirti modeliuojamo klimato sąlygomis svarbiausių klimato kaitos veiksnių poveikį perspektyvių C4 žemės ūkio augalų (kukurūzų) ir žalingų C4 ir C3 piktžolių agrobiologiniams rodikliams bei jų konkurencinių santykių pobūdį.
  4. Parengti ir viešinti informaciją suinteresuotoms LR institucijoms bei ūkio subjektams dėl invazinių bei kitų žalingų segetalinės floros rūšių žalos žemės ūkio augalams mažinimo priemonių.

Tyrimų rezultatai nurodys kurių segetalinės floros rūšių invazija labiausiai tikėtina šalies agroekosistemose dėl klimato kaitos ir kokio pobūdžio prevencijos priemones būtų tikslinga taikyti. Atskleis kurių rūšių konkurencingumas klimato kaitos poveikyje gali padidėti tiek, kad sudarytų sunkiai sprendžiamų problemų svarbiausių žemės ūkio augalų pasėliuose, tarp jų ir šylančio klimato paskatinto C4 grupės augalų pasėlių ploto didėjimo. Bus parengtos rekomendacijos dėl prevencinių ir kitų priemonių taikytinų siekiant kontroliuoti klimato kaitos skatinamos segetalinės floros plitimą.

Projekto vykdytojai prie vegetacinio eksperimento atliekamo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute su invazine piktžole peliniu pašiaušėliu

Klimato kaitos poveikio javams modeliavimas modeliu DSSAT v4.0.2.0.

2011 metais planuojami atlikti darbai:

  • Augalų konkurencingumo tyrimai dirbtinio klimato kamerose.
  • Klimato kaitos galimo poveikio augalams modeliavimas modeliu DSSAT v4.
  • Kultūrinių augalų ir segetalinės floros bei jų augimą įtakojančių veiksnių (temperatūros, kritulių, CO2) tyrimai tiksliuosiuose lauko bandymuose.
  • Lauko ekspedicijos Lietuvoje siekiant įvertinti tikėtinas segetalinės floros išplitimo kryptis.
  • Tyrimų rezultatų viešinimas, skelbiant juos tarptautiniuose moksliniuose leidiniuose bei konferencijose.
En