Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektai

  1. „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas keičiant azoto srautus agrosistemoje“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2020–2021 m.
  2. „Tvarus pašarinių augalų produktyvumas ir ekstremalūs klimato kaitos reiškiniai: atsparumas, maistinė kokybė ir rekomendacijos rizikos valdymui“. Vadovai prof. habil. dr. Romualdas Juknys (VDU), dr. Vaclovas Stukonis (LAMMC ŽI). 2020–2021 m.

Įgyvendinti projektai

En