Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

 1. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2024–2026 m.
 2. „Lietuvos agroklimato sąlygomis perspektyvių vynmedžių veislių kilmės identifikavimas ir sveikosios dauginamosios medžiagos įdiegimas“. Vadovė dr. Birutė Frercks. 2024–2026 m.
 3. „Dirvožemio mikrobiotos funkcinis potencialas augalininkystės ūkių našumo didinimui“. Vadovė dr. Skaidrė Supronienė. 2024–2026 m.
 4. „Naujų ar tobulintinų klimatui ir aplinkai palankių priemonių, kurios padėtų spręsti dirvožemio rūgštėjimo problemas, identifikavimas ir ekonominės naudos įvertinimas“. Vadovė dr. Regina Repšienė. 2024–2025 m.
 5. „Augalų apsaugos produktais apdorojamuose pasėliuose žydinčių piktžolių apskaitos metodika“. Vadovė dr. Irena Deveikytė. 2024–2025 m.
 6. Studija „Ekologiniai augalininkystės ūkiai: inovacijos ir patirtys“. Vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2024 m.
 7. „Obelų veislių, tinkamų auginti su mažesnėmis pesticidų sąnaudomis, paieška“. Vadovas dr. Juozas Lanauskas. 2023–2025 m.
 8. „Netradicinių aukštos mitybinės vertės augalų – lęšių (Lens culinaris) ir sorų (Panicum miliaceum), auginimo Lietuvoje technologinės galimybės bei genotipų atranka“. Vadovė dr. Monika Toleikienė. 2023–2025 m.
 9. „Augalų vystymosi tarpsnių ir agroklimatinių rodiklių sąsajos tyrimai“. Vadovas dr. Renaldas Žydelis. 2023–2025 m.
 10. „Augalų apsaugos produktų veiksmingumas mažinant jų normas“. Vadovė dr. Roma Semaškienė. 2023–2025 m.
 11. „Tvaraus ūkininkavimo praktikos taikymas žemės ūkio augaluose pasitelkiant IKOK priemones“. Vadovė dr. Roma Semaškienė. 2023–2024 m.

Įgyvendinti projektai

En