Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

 1. „Pluoštinių kanapių produktų, kaip organinės anglies kaupiklių ilgalaikiuose produktuose ir dirvožemyje, įvertinimas ir parengimas jų taikymui pagal TKKK metodiką ŠESD apskaitoje“. Vadovai dr. Egidijus Zvicevičius (VDU), dr. Vita Tilvikienė (LAMMC ŽI). 2020–2022 m.

 2. „Pupų ir žirnių derlingumą limituojančių veiksnių įvertinimas ir jų valdymas IKOK įrankiais“. Vadovė  dr. Roma Semaškienė. 2020–2022 m.

 3. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2020–2022 m.

 4. „Alternatyvių biomasės šaltinių (iš jų alternatyvių baltymų gamybos šaltiniai ir technologijos) gamyba pirminiame žemės ūkyje: technologiniai sprendimai, jų panaudojimas bioekonomikos plėtros tikslams – energetikai, pašarams, maistui“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė. 2020 m.

 5. „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose nustatant tyrimais pagrįstas žemapelkės durpžemių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų nacionalines vertes“. Vadovas dr. Kęstutis Armolaitis. 2020–2022 m.

 6. „Bolivinės balandos (Chenopodium quinoa), avinžirnių (Cicer arietinum) ir burnočių (Amaranthus) auginimo technologijų parengimas“. Vadovė dr. Lina Šarūnaitė.  2020–2022 m.

 7. „Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu“. Vadovė dr. Dalia Feizienė. 2020–2022 m.

 8. „Glifosato ir jo skilimo produkto AMPA likučiai dirvoje ir grūduose bei jų skilimo trukmė“. Vadovė dr. Gražina Kadžienė. 2019–2021 m.

 9. „Nulinio žemės dirbimo (No-till) tecnologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis-aplinkosauginis įvertinimas“. Vadovas prof. dr. Vaclovas Bogužas (VDU), koordinatorius LAMMC dr. Virginijus Feiza. 2019–2021 m.

 10. „Vaisių ir daržovių produkcijos sauga bei kokybė taikant skirtingas auginimo technologijas“. Vadovas dr. Darius Kviklys. 2019–2020 m.

 11. „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai“. Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis. 2016–2020 m.

Įgyvendinti projektai

En