Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

  1. „IKOK gairių parengimas sodo ir daržo augalams“. Vadovė dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2022–2023 m.

  2. „Ilgamečiai dirvožemio agrocheminių savybių stebėjimo tyrimai“. Vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis. 2022–2023 m.
  3. „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės gairių parengimas šiuolaikiniuose šiltnamiuose auginamuose pagrindiniuose augaluose“. Vadovė dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2021–2023 m.
  4. „Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimo“. Vadovė doc. dr. Rasa Pakeltienė (VDU), koordinatorė LAMMC dr. Roma Semaškienė. 2021–2022 m.
  5. „Pluoštinių kanapių produktų, kaip organinės anglies kaupiklių ilgalaikiuose produktuose ir dirvožemyje, įvertinimas ir parengimas jų taikymui pagal TKKK metodiką ŠESD apskaitoje“. Vadovai dr. Egidijus Zvicevičius (VDU), dr. Vita Tilvikienė (LAMMC ŽI). 2020–2022 m.
  6. „Pupų ir žirnių derlingumą limituojančių veiksnių įvertinimas ir jų valdymas IKOK įrankiais“. Vadovė  dr. Roma Semaškienė. 2020–2022 m.

  7. „Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozės Lietuvoje“. Vadovas dr. Virginijus Feiza. 2020–2022 m.

  8. „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose nustatant tyrimais pagrįstas žemapelkės durpžemių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų nacionalines vertes“. Vadovas dr. Kęstutis Armolaitis. 2020–2022 m.

  9. „Bolivinės balandos (Chenopodium quinoa), avinžirnių (Cicer arietinum) ir burnočių (Amaranthus) auginimo technologijų parengimas“. Vadovė dr. Lina Šarūnaitė.  2020–2022 m.

  10. „Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriu“. Vadovė dr. Dalia Feizienė. 2020–2022 m.

Įgyvendinti projektai

En