Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

1-oji tarptautinė Šiaurės-Baltijos šalių NJF konferencija REACH

1-oji tarptautinė Šiaurės-Baltijos šalių NJF konferencija REACH

1-oji tarptautinė Šiaurės-Baltijos šalių NJF konferencija „Aplinkosaugos ir klimato kaitos problemų sprendimai žemės ūkyje“ (REACH) vyks 2024 m. spalio 8–9 d. Vilniuje.

Tikslai 

Šiaurės ir Baltijos šalių regionų žemės ūkis susiduria su iššūkiais. Klimato kaita lemia kylančią oro ir vandens temperatūrą, kritulių pokyčius, dažnesnius ekstremalius meteorologinius reiškinius, didėjančią kenkėjų ir ligų plitimo riziką – visa tai daro įtaką žemės ūkiui ir maisto bei pašarų saugumui Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose. Tokie iššūkiai gali turėti ekonominį ir socialinį poveikį žmonijai, taip pat yra susiję su geros kokybės ir pakankamo maisto kiekio užtikrinimu. Moksliniai tyrimai turi didelę reikšmę siūlant sprendimus, kaip žemės ūkio sektorius gali padėti įveikti šiuos iššūkius. 

Šiaurės žemės ūkio mokslų asociacija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija kviečia dalyvauti konferencijoje „Aplinkos ir klimato kaitos problemų sprendimas žemės ūkyje“ (REACH). Renginio tikslas – suburti mokslininkus ir ekspertus, kurių tyrimų objektai yra augalai, dirvožemis, aplinka, gyvūnai, technologijos, ekonomika ir socialiniai mokslai. Ši konferencija yra puiki proga susitikti su įvairių sričių mokslininkais ir ekspertais, keistis idėjomis ir patirtimi, užmegzti naujus ryšius. Konferencijos dalyviai turės galimybę pristatyti mokslo rezultatus ir aptarti naujausius pasiekimus, iššūkius ir jų sprendimo būdus. 

Konferencijos temos 

  1. Technologiniai sprendimai švaresnei žemės ūkio ir maisto produktų sistemai.
  2. Biologinė įvairovė, augalų ir dirvožemio sveikata kintančio klimato kontekste.
  3. Tvarumas ir gyvūninės kilmės produkcija.
  4. Ekonomikos, socialinio poveikio ir gyvybės raidos ciklo tvarumo vertinimas.
  5. Žemės ūkio, maisto sistemos, aplinkos, klimato kaitos ir Europos politikos modeliavimas.

Laukiami pranešimai, susiję su aplinkos ir klimato kaitos problemų sprendimu žemės ūkyje. 

Konferencija vyks anglų kalba.

Konferencijos tinklalapis: REACH2024 conference – Nordic Association of Agricultural Science (nordicagriculture.eu)

Santraukos priimamos iki birželio 30 d.: REACH 2024 Vilnius (google.com)

Organizacinis komitetas

Dr. Neringa Rasiukevičiūtė – pirmininkė
Dr. Skaidrė Supronienė 
Dr. Alma Valiuškaitė 
Dr. Karolina Barčauskaitė 
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys 
Dr. Žydrė Kadžiulienė 
Gintarė Naujokienė 

Mokslinis komitetas 

Prof. dr. Jarkko Niemi – pirmininkas
Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius
Dr. Silvia Gaiani 
Dr. Till Seehusen 
Prof. dr. Ainis Lagzdins 
Prof. dr. Mati Koppel 
Dr. Fredrik Fogelberg  
Dr. Danutė Karčauskienė
Dr. Linas Stabingis 
Dr. Assoc. Prof. Kęstutis Venslauskas 
Dr. Agnė Veršulienė 
Dr. Sven Bernesson 
Doc. dr. Anastasija Novikova 
Dr. Ieva Mockevičienė 

En