Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Aptarta Baltijos jūros regiono strategija ir dirvožemio būklė Lietuvoje

Aptarta Baltijos jūros regiono strategija ir dirvožemio būklė Lietuvoje

Liepos 28 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute vyko LR žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) renginys, kuriame Mantas Bernotas (ŽŪM) aptarė ES Baltijos jūros regiono strategijos (ES BJRS) ir jos politinės srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo naujienas.

LAMMC Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis aptarė dirvožemių situaciją ir jų stebėseną Lietuvoje, išskyrė svarbiausią infrastruktūrą, susijusią su trąšų naudojimu: trašų naudojimo teisiniai dokumentai ir trąšų naudojimo statistika; reikiami laboratoriniai pajėgumai; paslaugų kokybinis valdymas; skaitmeniniai dirvožemio erdiniai rinkiniai; dirvožemio agrocheminių savybių stebėsena; tręšimo planų sudarymas pagal vienigą metodiką; žinios: mokymai, vadovėliai ir kt.; tinkama įranga.


Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

Zigmas Medingis (ŽŪM) kalbėjo apie siūlomas priemones dirvožemiui gerinti, užrakinti anglį dirvožemyje. Ūkininkas Valentinas Genys pristatė praktinius tvaraus dirvožemio naudojimo aspektus, sėjomainos ypatumus, kai dažnai tenka rinktis, ar dirvožemį derinti prie augalo ar augalus keisti pagal dirvožemį.

Renginio dalyviai po pranešimų apsilankė Žemdirbystės instituto bandymų laukuose.

En