Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Ar žemės ūkis gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo?

Ar žemės ūkis gali prisidėti prie klimato kaitos švelninimo?

Š. m. spalio 25 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) vyko seminaras „Anglies svarba klimato kaitos perspektyvoje“.

Seminaro tikslas – apžvelgti anglies sekvestracijos svarbą ir galimybes žemės ūkyje, aptarti dirvožemio organinės anglies kaupimo ypatumus ir sąsajas su šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija klimato kaitos kontekste.

Renginį pradėjo LAMMC Žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, dr. Žydrė Kadžiulienė ir LR Žemės ūkio ministerijos atstovas Zigmas Medingis.

Seminaro metu buvo kalbama apie klimato kaitos švelninimą žemės ūkyje; šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir jų pagrindinius šaltinius žemės ūkyje; organinės anglies sankaupas Lietuvos dirvožemiuose; žemdirbystės įtaką dirvožemio kokybei, anglies sekvestracijai ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai; labilią ir humifikuotą anglį dirvožemyje; augalų kaitą, tarpinius pasėlius ir anglies kaupimą dirvožemyje.

Organinės anglies kaupimas ne tik turtina dirvožemius, didina jų tvarumą, bet ir gerina visos ekosistemos kokybę bei labai prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Anglies sekvestracija dirvožemyje – ilgalaikė atmosferos CO2 fiksacija dirvožemio junginiuose. Tokiu būdu į atmosferą patenka mažiau anglies dvideginio, taip atsiranda tikimybė, jog mažinamas atmosferos šiltnamio efektas, taigi ir klimato šiltėjimas.

Renginys organizuotas pagal Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2020 metų programą.
Projektai:
1. „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“, pagal projekto vykdymo sutartį 2017-07-03 Nr. MT-17-9.
2. „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas“, pagal jungtinės veiklos sutartį 2017-05-04 Nr. 0017/2017.

 

En