Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2024, liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BioCASH: bioekonomika ir žiedinis žemės ūkis dirvožemio sveikatai

BioCASH: bioekonomika ir žiedinis žemės ūkis dirvožemio sveikatai

Projektas BioCASH prasidėjo 2022 m. lapkričio mėnesį ir truks iki 2024 m. spalio pabaigos. LAMMC projektą pradėjo įgyvendinti nuo 2023 metų pradžios. H2020 EJP SOIL programos BioCASH projekte LAMMC atstovauja trys Agrobiologijos laboratorijos mokslo darbuotojai: dr. K. Barčauskaitė (projekto vadovė), dr. M. Doyeni ir dr. D. Drapanauskaitė.

BioCASH projektu siekiama sukurti įrankį, kuris leistų įvertinti įvairių organinių atliekų srautų panaudojimo žiediškumą, atsižvelgiant į dirvožemio sveikatingumo rodiklius: biologinę įvairovę, anglies sekvestraciją, maisto medžiagų balansą ir saugą.

Viena iš projekto užduočių yra įvertinti galutinių vartotojų požiūrį į organinių atliekų naudojimą žemdirbystėje. Šių metų parodos EKOAgrITech dalyviai ir lankytojai sutiko dalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę apie įvairių neapdorotų ir apdorotų atliekų naudojimą. Iš viso į klausimus atsakė 46 respondentai, kurie sudarė apie 30 % visų parodos dalyvių. Atsakymus į klausimus pateikė 27 ūkininkai, 4 verslininkai, 8 mokslininkai, 7 respondentai save identifikavo kaip „kita“.

Apibendrinus apklausos duomenis galima teigti, kad dauguma respondentų savo veikloje naudoja arba yra naudoję dirvožemio organines medžiagas. Iš neapdorotų organinių medžiagų dažniausiai yra naudojamas mėšlas, iš apdorotų – kompostas. Į klausimą, kokių organinių medžiagų nėra naudoję, bet svarstytų išbandyti savo veikloje, dauguma respondentų (23,9 %) pasirinko nuotekų dumblą, srutas, bioanglį. Būtent didelis susidomėjimas bioanglimi šiam produktui gali atverti rinką. Mūsų nuomone, būtina atlikti kuo daugiau tyrimų naudojant bioanglį ir atsakyti į kylančius klausimus.

Svarbu paminėti, kad toliau projekte BioCASH pagal parengtą apklausą planuojama apklausti kitų šalių (Nyderlandų, Belgijos, Švedijos, Slovakijos, Ispanijos, Norvegijos) atstovus ir pateikti apibendrintus Europos šalių duomenis apie dirvožemio organinių medžiagų naudojimą ir perspektyvumą žiedinėje ekonomikoje.

Norėdami sužinoti daugiau, sekite projekto BioCASH eigą, mes pasidalinsime gautais rezultatais.

En