Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Biologiniai stimuliatoriai – alternatyva cheminiams preparatams žemės ūkyje?

Biologiniai stimuliatoriai – alternatyva cheminiams preparatams žemės ūkyje?

2018 m. gruodžio 11 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute vyko seminaras „Natūralios kilmės biologinių preparatų bei augalų apsaugos priemonių panaudojimas šiuolaikinėse žemės ūkio produktų auginimo technologijose“. Į seminarą susirinko daugiau nei 80 dalyvių.

Įžanginę sveikinimo kalbą pasakė LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotojas administravimui dr. Vidmantas Bendokas. Kalboje buvo pabrėžta biologinių augalų auginimo preparatų svarba, kovojant su aplinkos užterštumu ir mažinant mineralinių trąšų bei cheminių pesticidų kiekį daržovių auginimo technologijose.

LR Žemės ūkio ministerijos viceministrė Ausma Miškinienė seminaro dalyvius supažindino su Lietuvos KPP 2014–2020 m. programos priemonėmis. Buvo pažymėta, kad, griežtėjant ES reikalavimams aplinkosaugos srityje ir atsižvelgiant į kintančio klimato keliamas problemas, didelę reikšmę dabar bei ateityje turės natūralios kilmės biologinių preparatų (NKP), augimą skatinančių priemonių ir alternatyvių augalų apsaugos priemonių naudojimas, jų integravimas į šiuolaikišką, moksliškai pagrįstą, ekonomiškai motyvuotą žemės ūkio produkcijos auginimo sistemą. Ausma Miškinienė teigė, kad NKP produkcijos gamintojai turi realią perspektyvą dalyvauti ir sekančiame  Lietuvos kaimo plėtros programos etape po 2021 m.

LR Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyriausias specialistas Rolandas Valatkevičius pranešime apie Nacionalinės kokybės produkcijos gamybos aktualijas, supažindino su didėjančia produkcijos gamybos apimtimi, iškylančiomis problemomis ir numatomais sprendimais.

Savo mintis ir svarbiausius daržovių augintojams klausimus dėl Nacionalinės kokybės produkcijos gamybos, jos trikdžių, reikiamų sąlygų ir sertifikavimo taisyklių pakeitimų išsakė Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė.

Į seminarą atvyko ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovės. Parengtame pranešime klausytojai susipažino su augalų apsaugos produktų registravimo tvarka, medžiagų naudojimo reikalavimais, pesticidų likučių nustatymo tvarka ES, Lietuvoje ir atskirose bendrijos šalyse.

UAB „Aljara“ atstovas Algimantas Belzus pristatė Lietuvoje gaminamus augalų auginimui skirtus biologinius stimuliatorius – skystas trąšas „Ferbanat“.

LAMMC SDI Daržininkystės technologijų sektoriaus vedėjas Vytautas Zalatorius pranešime „Biostimuliatorių naudojimas augalų augimo optimizavimui, 2017–2018 m. mokslinių tyrimų rezultatai ir rekomendacijos“ seminaro dalyviams papasakojo, kad naudojant naujos kartos biologinius stimuliatorius galima ženkliai sumažinti mineralinių trąšų naudojimą, kartu pasiekiant gerą ekonominį efektą, užauginant gausų ir kokybišką derlių. Biologinių stimuliatorių naudojimas sudaro sąlygas išgauti gerą daržovių vidinę kokybę. Apibendrindamas mokslinių tyrimų rezultatus, Vytautas Zalatorius teigė, kad jau dabar galima pagrįstai rekomenduoti natūralios kilmės biostimuliatorius, pagamintus pagal žiedinės gamybos, tai yra motyvuoto pakartotinio žaliavų panaudojimo principus.

Doc. dr. Evaldas Klimas, iš ASU Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto, pranešime „Biologinio stimuliatoriaus Ferbanat panaudojimo įvairiems žemės ūkio augalams ASU tyrimai ir rekomendacijos“, akcentavo, kad biologinius stimuliatorius galima ir reikia naudoti praktiškai visų žemės ūkyje auginamų kultūrų technologijose. Preparatą galima naudoti pradedant nuo daugiamečių žolių, javų, grikių, cukrinių runkelių, kukurūzų, sodo ir daržo augalų iki dekoratyvinių augalų, ar šaltalankių plantacijų, gėlių bei šiltnaminių augalų.

LAMMC SDI Augalų apsaugos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė pranešime „Pesticidų naudojimo alternatyva įprastos ir NKP žemės ūkio produkcijos gamybos ūkiuose“ pristatė augalinės kilmės medžiagas ir jų naudojimo būdus, kurie pilnai ar iš dalies galėtų pakeisti cheminių pesticidų naudojimą. Šis pranešimas sukėlė didelį susidomėjimą augintojų ir specialistų tarpe.

LAMMC SDI Daržininkystės technologijų sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Julė Jankauskienė paskelbė naujausių mokslinių tyrimų duomenis apie biologinius preparatus, kurie efektyviai sumažina nitratų kiekį žalumyninėse daržovėse.

LAMMC SDI Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslo darbuotoja Dr. Ona Bundinienė pranešime „Augimą skatinančių preparatų ir pesticidų panaudojimas augalų augimo optimizavimui“ pristatė, su kokiu dideliu augalų augimą skatinančių priemonių kiekiu teko susidurti tiriat šias medžiagas ir jų naudojimo efektyvumą.

Seminare nuveiktą darbą, jo reikšmę, pateiktas aktualiausias ir naujausias žinias apibendrino Vytautas Zalatorius, Zofija Cironkienė ir Algimantas Belzus.

Renginį organizavo LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Lietuvos daržovių augintojų asociacija, UAB „Aljara“.

En