Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Darbo tarybos rinkimų rezultatai

Darbo tarybos rinkimų rezultatai

Darbo tarybos rinkimų vieta ir laikas: elektroninė sistema „Online Voting Tool & Elections Systems | ElectionBuddy“ (secure.electionbuddy.com), 2020 m. lapkričio 25 d. 9.00–21.00 val.

Darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti darbo tarybos rinkimuose, skaičius – 496 (keturi šimtai devyniasdešimt šeši).

Darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 346 (trys šimtai keturiasdešimt šeši).

 

Kandidatai, išrinkti į darbo tarybą, ir jų surinkti balsai:

 1. Jankauskienė Agnė (157 balsai);
 2. Žydelis Renaldas (145 balsai);
 3. Kvedarienė Ramunė (129 balsai);
 4. Kryževičius Žilvinas (125 balsai);
 5. Volungevičius Jonas (119 balsų);
 6. Ledeniova Laura (113 balsų);
 7. Asakavičiūtė Rita (111 balsų);
 8. Gecaitė Viktorija (88 balsai);
 9. Žemantauskas Kęstutis (83 balsai).

Kandidatai, rinkimuose gavę bent vieną balsą, bet neišrinkti į darbo tarybą:

 1. Juškevičienė Danguolė (79 balsai);
 2. Sadauskas Egidijus (76 balsai);
 3. Bajerkevičienė Gintarė (74 balsai);
 4. Stulpinaitė Urtė (71 balsas);
 5. Veršulienė Agnė (69 balsai);
 6. Matiejauskienė Laima (68 balsai);
 7. Lynikienė Jūratė (61 balsas);
 8. Jaškūnė Kristina (54 balsai).

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro darbo tarybos rinkimų komisija

En