Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Delegacija iš Ukrainos: nustebino Žemdirbystės institute atliekamų tyrimų apimtys ir svarba

Delegacija iš Ukrainos: nustebino Žemdirbystės institute atliekamų tyrimų apimtys ir svarba

Š. m. gegužės 27–31 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute viešėjo delegacija iš Ukrainos agrarinių mokslų akademijai priklausančių tyrimų įstaigų: Energetinių augalų ir cukrinių runkelių tyrimų instituto bei Augalų apsaugos instituto. Abi tyrimų įstaigos įsikūrusios šalies sostinėje Kijeve.

Institutų mokslo darbuotojus iš Ukrainos domino LAMMC Žemdirbystės instituto tyrimų bazė, lauko bandymai, laboratorijos. Viena diena buvo paskirta įstaigos pristatymui ir susipažinimui su sritimis, kuriose taip pat dirba ir delegacijos nariai. Pranešimus apie įstaigą skaitė Žemdirbystės instituto direktorė dr. Žydrė Kadžiulienė, direktorės pavaduotoja eksperimentinei plėtrai dr. Roma Semaškienė. Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas dr. Virginijus Feiza ne tik pristatė skyriaus veiklą, bet ir aptarė mokslines problemas, susijusias su dirvožemio tyrimais.

Svečiai daugiausia dirba piktžolių tyrimų srityje, todėl su Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresniosiomis mokslo darbuotojomis dr. Irena Deveikyte, dr. Gražina Kadžiene, dr. Ona Auškalniene diskutavo apie šios srities problemas bei tyrimus Ukrainoje ir Lietuvoje. Skyriaus doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas Mykola Kochiieru ne tik pristatė savo mokslinį darbą, bet ir parodė laboratorijas bei lauko bandymus. Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus laboratorijas pristatė šio skyriaus doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja Yuliia Kochiieru.

Viena iš vizito dienų buvo skirta mokslo žinių sklaidai. Svečiai dalyvavo Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vyriausiosios mokslo darbuotojos dr. Audronės Mankevičienės vadovaujamo projekto apie pašarų gamybą organizuotoje lauko dienoje bei aplankė ūkininkų Plevokų ūkį. Dalis dienos skirta susipažinimui su Kupiškio rajone esančiu Zigmanto Aleksandravičiaus šeimos ūkiu. Svečiams didelį įspūdį paliko ne tik pagal naujausias technologijas šiame ūkyje auginamų žieminių kviečių, žieminių rapsų, ankštinių augalų pasėliai, energetiniai augalai, bet ir ūkininko svetingumas, noras bendrauti, požiūris į verslą bei žmogų.

Svečiai liko nustebinti LAMMC Žemdirbystės instituto darbų apimtimis bei darbuotojų nuoširdumu. Vizito pabaigoje svečiams buvo įteikti sertifikatai, patvirtinantys dalyvavimą trumpoje mokslinėje stažuotėje. Tikimasi, kad šis vizitas bus naudingas abiejų šalių mokslininkams, o bendradarbiavimas tęsis ir ateityje.

En