Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Disertacijos gynimas

Disertacijos gynimas

Rugsėjo 29 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto doktorantės Valdos Gudynaitės-Franckevičienės žemės ūkio mokslų srities Miškotyros mokslo krypties daktaro disertacijos ,,Plantacinei miškininkystei tinkamų tuopų hibridų ir klonų ekogenetinis plastiškumas ir adaptacija Lietuvos gamtinėmis sąlygomis" gynimas Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.) (Studentų g.11, Akademija, Kauno r.). Disertacijos tekstas

Mokslinis vadovas

Prof. dr. Alfas Pliūra (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra, 04 A)

Pirmininkas

Prof. dr. Darius Danusevičius (Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra, 04 A)

Nariai

Dr. Vidas Stakėnas (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Biomedicinos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra, 03 B)
Dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra, 04 A)
Dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimų centras, Biomedicinos mokslai, Botanika, 04 B)
Dr. Talis Gaitnieks (Latvijos miškų institutas „Silava“, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra, 04 A)

En