Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantės Aušros Bakšinskaitės stažuotė Aarhus universitete

Doktorantės Aušros Bakšinskaitės stažuotė Aarhus universitete

Rugsėjo 13–26 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro agronomijos mokslų srities studentė Aušra Bakšinskaitė stažavosi Danijoje, Arhuso universiteto Agroekologijos institute. Bendradarbiaujant su Agroekologijos institutu buvo vykdoma EJP SOIL „Visiting Scientist Support - 1st Call“ programa, kurios tikslas – stiprinti mokslininkų bendradarbiavimą visoje Europoje. Stažuotės pagrindinis tikslas – įsisavinti azoto ir anglies izotopų migracijos augaluose ir dirvožemyje metodus. Jie bus pritaikomi ir doktorantės tiriamajame doktorantūros darbe (disertacijos tema – „Žemės ūkio augalų derliaus ir kokybės optimizavimas naudojant natūralius išteklius“).

Visą vizito laiką doktorantė buvo kuruojama prof. dr. Jim Rasmussen, kuris supažindino su EJP SOIL projekte dalyvaujančių tyrėjų grupe: dr. Zhi Liang, dr. Chiara De Notaris, dr. Kirsten Enggrob, dr. Esben Oster Mortense ir dr. Leanne Elizbeth.

Stažuotės metu doktorantė analizavo izotopų perdavimo augalui ir dirvožemiu metodus, kuriuos taikant galima stebėti anglies ir azoto migraciją augaluose bei dirvožemyje. Taip pat taikant šiuos metodus yra galimybė apskaičiuoti izotopų pasiskirstymą augalo dalyse ir dirvožemyje.

Vizito metu taip pat dalyvauta Aarhuso universitete vykusioje paskaitoje apie dirvožemio organines medžiagas, kurią skaitė dr. Jim Rasmussen ir asistentė Zhi Liang.


Anglies izotopų žymėjimas

En