Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantės D. Drapanauskaitė, K. Barčauskaitė ir K. Cirtautaitė dalyvavo stažuotėje

Doktorantės D. Drapanauskaitė, K. Barčauskaitė ir K. Cirtautaitė dalyvavo stažuotėje

Š. m. birželio 18 – 22 dienomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantės Karolina Barčauskaitė, Donata Drapanauskaitė ir Kristina Cirtautaitė dalyvavo 14-ąjį kartą surengtoje mokslinėje stažuotėje (vasaros mokykloje) „14th summer school on toxic compounds in the environment“  RECETOX tyrimų centre, Brno mieste, Čekijoje.

Šių metų vasaros mokyklos temos buvo oro tarša ir jos poveikis žmogui. Skaitytos paskaitos apie patvarius organinius teršalus ore, jų kiekį ir atsiradimo bei sumažinimo būdus, oro užterštumą kietosiomis dalelėmis: PM10, PM2.5, PM1.0. Paskaitų metu daug dėmesio skirta šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms (CH4, CO2, N2O, PFC, HFC, SF6). Kalbėta apie tai, kaip sumažinti jų išskiriamą kiekį.

Praktinių užsiėmimų metų paimti oro aplinkos mėginiai, susipažinta su mėginių paruošimu bei jų analizės metodais. Taip pat aplankyta Čekijos hidrometeorologijos instituto Kočetice observatorija. Užmegzti draugiški tarptautiniai ryšiai su vasaros mokyklos dalyviais ir rengėjais, kurie, tikimasi, bus palaikomi ir ateityje.

En