Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Danutė Jablonskytė-Raščė Šveicarijoje pristatė tyrimų rezultatus

Dr. Danutė Jablonskytė-Raščė Šveicarijoje pristatė tyrimų rezultatus

Š.m. liepos 29–rugpjūčio 1 dienomis Ciuriche (Šveicarijoje) vyko 20-oji tarptautinė mokslinė konferencija „20th International Conference on Agricultural Biotechnology, Food and Nutritional Sciences“, kurioje dalyvavo LAMMC Joniškėlio bandymų stoties mokslo darbuotoja dr. Danutė Jablonskytė-Raščė.

Konferencijos metu buvo pristatytas žodinis pranešimas „The Dynamic of Nmin in Clay Loam Cambisol in Alternative Farming“. Pranešimo bendraautorė LAMMC Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Laura Masilionytė.

Renginį organizavo Pasaulinė inžinerijos ir technologijų mokslų akademija (WASET).

Pagal konferencijos medžiagą parengta ir publikuota santrauka tarptautiniame recenzuojamame leidinyje „International Scholarly and Scientific Research & Innovation“:

  • Jablonskytė-Raščė D., Masilionytė L. 2018. „The Dynamic of Nmin in Clay Loam Cambisol in Alternative Farming“. International Science Index: International Scholarly and Scientific Research & Innovation, vol 20, No.7, Part XVIII, p. 2191.

Konferenciją sudarė 4 sekcijos, o mokslinė tematika apėmė ekologines žemdirbystės sistemas, nuotekų valymo dumblo panaudojimo galimybes, dirvožemio organinės anglies ir maisto medžiagų prieinamumą. Buvo pristatyti tyrimai iš karo zonų dirvožemio, kaip keitėsi sunkiųjų elementų kiekiai, taip pat buvo keletas tarpvalstybinių pranešimų, kuriuose atsiskleidė skirtingi šalių požiūriai į kokybines analizes.

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje dalyvavo apie 100 mokslininkų iš Tailando, Australijos, Lenkijos, Maroko, Prancūzijos, Indonezijos, Ispanijos, Turkijos ir kitų šalių.

Mokslinė Konferencija finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

En