Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Renaldas Žydelis dalyvavo projekto EJPS SOIL STEROPES partnerių susitikime Švedijoje

Dr. Renaldas Žydelis dalyvavo projekto EJPS SOIL STEROPES partnerių susitikime Švedijoje

Gegužės 21−26 d. dr. Renaldas Žydelis, LAMMC Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, dalyvavo projekto EJPS SOIL STEROPES partnerių susitikime Geteborge, Švedijoje. Projekto tikslas – išanalizuoti palydovinių žemės paviršiaus vaizdų naudojimo galimybes prognozuoti organinės anglies kiekį Europos regionų dirvožemiuose skirtingomis klimatinėmis sąlygomis.

Projekto pirmajame etape analizuotos sąsajos tarp palydovinių vaizdų („Sentinel-1,2“) ir dirvožemio organinės anglies (DOA) kiekio. Antrajame etape analizuoti DOA prognozavimą trikdantys veiksniai, t. y. dirvožemio drėgmė, granuliometrinė sudėtis, druskingumas ir augalijos danga. Dalis partnerių panaudojo ir papildomus DOA prognozavimo metodus, t. y. bepilotes skraidykles ir elektromagnetinės indukcijos sensorius, kurie geba patikslinti mažesnės raiškos palydovinius vaizdus. Projektui vadovauja Švedijos (Swedish University of Agricultural Sciences) ir Prancūzijos (AgroParisTech) mokslininkai, jame dalyvauja projekto partneriai iš Nyderlandų (Wageningen Research), Belgijos (Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food), Čekijos (Czech University of Life Sciences), Danijos (Aarhus University), Italijos (Council for Agricultural Research and Economics), Latvijos (University of Latvia), Lenkijos (Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute), Portugalijos (National Institute for Agrarian and Veterinarian Research), Ispanijos (National Institute for Agriculture and Food Research and Technology), Šveicarijos (Agroscope) ir Turkijos (Ministry of Agriculture and Forestry General Directorate of Agricultural Research and Policies).

Pirmuosius dvejus projekto vykdymo metus partneriai pagal suderintą metodiką savo šalyse rinko dirvožemio ėminius ir nustatė įvairius rodiklius, kurie buvo panaudoti kuriant dirbtinio intelekto algoritmus. Šio projekto partnerių susitikimo tikslas – pristatyti kiekvienos šalies surinktus lauko duomenis ir aptarti DOA modeliavimo rezultatus.

Susitikimo pirmoji diena buvo skirta aptarti projekto veiklos paketams (WP0–WP5). Partneriai pristatė pranešimus apie jau atliktus ir numatomus darbus. R. Žydelis taip pat pristatė LAMMC surinktus duomenis ir pirminius DOA modeliavimo rezultatus, gautus pasitelkus palydovinius duomenis. Antrąją dieną buvo aptarti kiti projekto veiklos paketai (WP6–WP7) ir pasiekti rezultatai. Projekto dalyviai vyko apžiūrėti tręšimo eksperimentų, kuriuos vykdo Švedijos mokslininkai. Trečiąją dieną vyko jungtinis projektų EJP SOIL STEROPES ir EJP SOIL ProbeField susitikimas su Švedijos ūkininkais, ministerijų atstovais, konsultantais ir mokslininkais.

En