Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Renaldo Žydelio stažuotė Ispanijoje

Dr. Renaldo Žydelio stažuotė Ispanijoje

Š. m. sausio 8 − vasario 13 dienomis LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotojas dr. Renaldas Žydelis stažavosi Aragono žemės ūkio maisto produktų ir tyrimų centre (angl. Agrifood Research and Technology Centre of Aragon), Ispanijoje. Šios stažuotės tikslas – apskaičiuoti kukurūzų, auginamų vidurio Lietuvos agroklimatinėje zonoje, vandens poreikius ir nustatyti optimalų liejimo terminą.

Šiam tikslui pasiekti pirmiausia buvo įvertintos kompiuterinio modelio AquaCrop (http://www.fao.org/aquacrop/en/), kuris yra skirtas prognozuoti įvairių žemės ūkio augalų derlingumą, pritaikymo galimybes Lietuvos gamtinėmis sąlygomis. AquaCrop modelio veikimo principas yra paremtas vandens balanso lygties pagrindu, todėl dažniausiai šis modelis taikomas sprendžiant įvairias problemas, susijusias su drėkinimo planavimu arba drėgmės trūkumu.

AquaCrop modelį 2009 metais sukurė Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. FAO – The Food and Agriculture Organization of the United Nations), nuo to laiko modelis buvo periodiškai atnaujinamas, o paskutinė šio modelio versija (AquaCrop 6.1) buvo išleista 2018 m. gegužės mėnesį. Šis modelis yra pritaikomas daugiau nei 15-ai skirtingų žemės ūkio augalų, todėl modelio panaudojimo galimybės, sprendžiant įvairias žemės ūkio problemas, yra gana didelės.


Dr. Renaldas Žydelis ir dr. Farida Dechmi

Stažuotės vadovai (dr. Farida Dechmi ir dr. Ramon Isla) pasidalino savo patirtimi, dirbant su skirtingais agronominiais modeliais. Aptarta, kaip šis modelis galėtų būti pritaikomas, skaičiuojant kukurūzų vandens poreikį, taip pat identifikuojant augimo ir vystymosi tarpsnį, kurio metu tikslingiausia drėkinti kukurūzus.


Dr. Renaldas Žydelis su dr. Ramon Isla

Stažuotės metu AquaCrop modelis buvo optimizuojamas / pritaikomas, panaudojant Lietuvoje 2015−2017 m. ir 2019 m. atliktų bandymų su kukurūzais eksperimentinius duomenis: biomasės ir grūdų derliaus prieaugį, lapų plotą, dirvožemio drėgmės variaciją skirtinguose gyliuose, dirvožemio vandentalpos charakteristikas, detalaus dirvožemio profilio aprašus bei kiti eksperimentinius rezultatus, kurie tyrimų metais geriausiai atspindėjo kukurūzų vegetaciją.

Optimizuotas / pritaikytas Lietuvos agroklimatinei zonai ir bandymuose naudotai kukurūzų veislei modelis buvo panaudotas, skaičiuojant vandens poreikius kukurūzų vegetacijos laikotarpiu, taip pat, atsižvelgiant į augalo poreikius, buvo nustatyti optimaliausi drėkinimo terminai. Tam, kad būtų įvertintas kintančio klimato poveikis kukurūzų vandens poreikiams, toliau bendradarbiaujant su stažuotės vadovais planuojama modelio simuliacijoms panaudoti ir istorinius 1980−2020 m. meteorologinius duomenis.

Stažuotės metu Aragono žemės ūkio maisto produktų tyrimų ir technologijų centre buvo tobulinami teoriniai ir praktiniai įgūdžiai augalų modeliavimo srityje, užmegzti vertingi ryšiai su Ispanijos tyrimų centro mokslininkais neabejotinai prisidės prie tolimesnio bendradarbiavimo.

En