Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

EJP SOIL renginyje kalbėta apie aktualias dirvožemio problemas

EJP SOIL renginyje kalbėta apie aktualias dirvožemio problemas

Gruodžio 9 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko konferencija EUROPOS JUNGTINĖ DIRVOŽEMIO PROGRAMA (EJP SOIL) – PASPIRTIS DIRVOŽEMIO TYRIMAMS. Programa

Organizatoriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos dirvožemininkų draugija.

Pasak Lietuvos mokslų akademijos prezidento prof. Jūro Banio, daugelio šalių saugumo pagrindas susideda iš trijų dalių: kelių infrastruktūros, energetikos ir maisto. O daugelio maisto produktų šaltinis – kokybiškas dirvožemis, todėl konferencijos tema itin aktuali kintančio klimato ir maisto trūkumo kontekste.

Lietuvos dirvožemio draugijos pirmininkas doc. dr. Jonas Volungevičius pabrėžė naujausių dirvožemio tyrimų metodų atkleidžiamų žinių svarbą. 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas trumpai pristatė EJP SOIL programos pagrindinį tikslą – pateikti tvarius žemės ūkyje naudojamų dirvožemių valdymo sprendimus. Tarptautinės programos koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė plačiau aptarė projekto veiklas: atliekamus mokslinius tyrimus ir rezultatų viešinimą.

LAMMC mokslininkai pristatė vidinių EJP SOIL kvietimų projektų (STEROPES, MaxRoot-C, SensRes, MaxRoot-C, MIXROOT-C, EOM4SOIL, AGROECOseqC, SoilCompaC) tikslus ir rezultatus, kalbėta apie tokias aktualias temas kaip:

  • dirvožemio organinės anglies erdviniai tyrimai Lietuvoje,
  • šaknų tyrimai,
  • organinės kilmės dirvožemio gerinimo medžiagų panaudojimo perspektyvos,
  • agroekologinės strategijos, skirtos efektyviam augalų ir dirvožemio biotos sąveikos funkcionavimui, siekiant padidinti dirvožemio organinės anglies sekvestraciją,
  • dirvožemio suslėgimo priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai agroekosistemoje.

Renginio trumpas vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=5xPagDoIPvs 

Visų LAMMC vykdomų projektų sąrašas: https://www.lammc.lt/lt/projektai-ir-programos/tarptautiniai-projektai/1759 

Daugiau informacijos apie EJP SOIL: https://ejpsoil.eu/ 

En