Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Ekspedicijoje Baligovkos aukštapelkėje bei Tatrų kalnuose dalyvavo ir LAMMC doktorantai

Ekspedicijoje Baligovkos aukštapelkėje bei Tatrų kalnuose dalyvavo ir LAMMC doktorantai

Š. m. rugsėjo 16–19 dienomis Poronine (Lenkija) vyko 3-oji tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Dirvožemis aplinkoje“ („Soil in the Environment“), kurioje dalyvavo ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro doktorantai Tomas Žukaitis bei Žilvinas Kryževičius.

Intensyviam darbui buvo paskirtos dvi konferencijos dienos: pirmąją dieną jaunieji mokslininkai pristatė žodinius, stendinius pranešimus, antrąją – konferencijos dalyviai vyko į ekspediciją susipažinti su organinių ir mineralinių dirvožemių ypatumais.

Stendinių pranešimų plenarinės sesijos metu Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto doktorantas Tomas Žukaitis pristatė pranešimą apie beariminio žemės dirbimo įtaką organinės anglies ir mikroelementų pokyčiams sunkaus priemolio dirvožemyje, o doktorantas Žilvinas Kryževičius pristatė pranešimą apie kalkinimo ir organinio tręšimo poveikį aliuminio junginių formoms dirvožemyje.

Antrąją konferencijos dieną surengta ekspedicija į Baligovkos aukštapelkę ir į Tatrų kalnų vakarinę dalį Lejova Valley. Ekspedicijos metu jaunieji mokslininkai supažindinti su pelkinių dirvožemių ypatumais bei jų atsikūrimo specifika po gaisro. Buvo pristatyta naujausia Lenkijos mokslininkų sukurta įranga, kuri skirta durpžemių ėminių paėmimui, tyrimui. Naudojantis dirvožemių apibūdinimo vadovu, jaunieji mokslininkai tobulino įgūdžius, kaip apibūdinti dirvožemį pagal jo profilį.

Nuvykus į Tatrų kalnus, buvo papasakota apie šių kalnų dirvožemių kilmę, susidarymo ypatumus, šiuose kalnuose vyraujančias dirvodarines uolienas. Pristatytas mineralinio dirvožemio profilis. Čia jaunieji mokslininkai lauko sąlygomis nagrinėjo atskirų dirvožemio profilio horizontų granuliometrinę struktūrą, spalvą, identifikavo dirvožemį pagal jo profilį. Vyko aktyvi diskusija.

Konferencijoje dalyvavo apie 50 jaunųjų mokslininkų iš Lenkijos, Lietuvos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų šalių. Renginio metu dalyviai vieni su kitais dalijosi savo patirtimi atliekant mokslinius tyrimus, diskutavo bei uždavė vieni kitiems klausimus.

Atsisveikindamas vienas iš pagrindinių konferencijos organizatorių dr. Bartlomiej Glina padėkojo už atkyvų dalyvavimą ir visus pakvietė į ketvirtąją jaunųjų mokslininkų konferenciją, kuri vyks 2020 metais.   

 

En