Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Europos mokslininkai: globalioms problemoms spręsti – tikslingas biomasės naudojimas

Europos mokslininkai: globalioms problemoms spręsti – tikslingas biomasės naudojimas

Biomasės naudojimas prisideda prie 15 iš 17 darnaus vystymosi tikslų 2030 m. įgyvendinimo! #EUBCE2019. Šiuo šūkiu buvo pradėta 19-toji Europos biomasės konferencija, vykusi gegužės 27–31 dienomis Lisabonoje (Portugalija), kurios metu pranešimą pristatė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Vita Tilvikienė.

Europos biomasės konferencija – vienas didžiausių renginių biomasės naudojimo, bioproduktų gamybos, bioenergetikos bei aplinkosaugos kryptyse. 2019 m. šis renginys įvyko Lisabonoje (Portugalija). Keturias dienas trukusioje konferencijoje buvo pristatomi ne tik Europos, bet ir kitų šalių mokslininkų pranešimai. Šešiose sekcijose vyko diskusijos apie biomasės išteklius, biomasės perdirbimo technologijas, biomasės naudojimo tvarumą bei politinių ir ekonominių veiksnių įtaką jam, biomasės integravimą į energetines sistemas.

Konferencijos metu buvo išryškinta visiems ypač opi problema – efektyvus organinių atliekų tvarkymas. Lietuva konferencijoje buvo pristatyta antra, pagal susikaupusių šiukšlynų kiekį, todėl tikrai turime susirūpinti ir kartu su kitomis šalimis spręsti efektyvaus atliekų perdirbimo klausimus. Renginio metu supažindinta su tyrimais, kuriais siūloma atliekas naudoti lignino išgavimui, perdirbti į įvairius cheminius junginius, deginti ir generuoti energiją, tačiau taip pat akcentuota, kad kiekviename atliekų perdirbimo etape turime užtikrinti aplinkosauginį saugumą. Europos Komisijos atstovas akcentavo, kad nėra vieno visiems tinkamo sprendimo ar atsakymo, todėl turime dirbti kryptingai ir įvertinti visas aplinkybes.

Konferencijoje nemažai dėmesio buvo skiriama ne tik mokslinių tyrimų bei įžvalgų pristatymui, bet ir mokslo-verslo bendradarbiavimo skatinimui. Mokslo-verslo bendradarbiavimas yra viena pagrindinių varomųjų jėgų biomasės naudojimo skatinimui ir bioproduktų bei bioenergetikos integracijai į esančias rinkas. Į tai atsižvelgia ir Europos Komisija, kurios sprendimu yra finansuojamos mokslo-verslo bendradarbiavimo programos. Viena jų, kuri buvo pristatyta konferencijos metu, BBI (Biobased industry https://www.bbi-europe.eu/). Ši programa finansuoja projektus, kuriais siekiama kurti inovatyvius, aplinkai draugiškus produktus.

Dar viena ne mažiau svarbi Europos Komisijos iniciatyva – mokslinių tyrimų infrastruktūros. Konferencijos metu buvo pristatytas BRISK2 (https://brisk2.eu/) projektas, kuris skirtas doktorantams ir mokslininkams, norintiems atlikti mokslinius tyrimus užsienio institucijose. Šis projektas – ne tik infrastruktūros apjungimas, bet ir papildomas mokslinių tyrimų atlikimo finansavimas. Visi mokslininkai ir doktorantai gali teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus, naudotis infrastruktūra bet kurioje projekto šalyje. Šiame projekte dalyvauja vieni didžiausių mokslinių tyrimų centrų – VTT, KTH ir kt. Taip pat yra organizuojamos įvairios vasaros mokyklos studentams, kuriose suteikiama galimybė dalyvauti nemokamai.

Konferencijos metu LAMMC mokslininkė dr. Vita Tilvikienė pristatė pranešimą „Digestate fertilization – effect on crop productivity, soil quality and GHG emissions“.

Daugiau informacijos apie konferenciją www.eubce.com.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0461) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

En