Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Europos mokslininkai vienijasi dėl galimybės naudoti genomo redagavimo metodus

Europos mokslininkai vienijasi dėl galimybės naudoti genomo redagavimo metodus

2018 m. Liepos 25 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) nusprendė, kad, genomo redagavimo metu sukurti augalai, taip pat yra genetiškai modifikuoti organizmai (GMO), todėl jie nėra atleidžiami nuo GMO teisės aktų reikalavimų. Remiantis Europos mokslo bendruomenės 2019 m. liepos 25 d. paskelbtu atviruoju pareiškimu dėl genomo redagavimo Europos Sąjungos (ES) tvariam žemės ūkiui ir maisto gamybai, 2001 m. išleisti ES GMO teisės aktai nebeatspindi dabartinių mokslinių žinių lygio.

Atvirame pranešime mokslininkai iš 127 mokslinių tyrimų įstaigų visoje Europoje skubiai ragina naujai išrinktą Europos Parlamentą ir Europos Komisiją imtis atitinkamų teisinių veiksmų, kad Europos mokslininkai ir selekcininkai galėtų pritaikyti genomo redagavimą tvariam žemės ūkiui ir maisto gamybai.

„Galimybė naudoti genomo redagavimą yra ypač svarbi užtikrinant Europos piliečių gerovę ir apsirūpinimą maistu“, – teigiama viešame pranešime. Mokslininkai pabrėžia, kad Europos teisės aktų peržiūra yra gyvybiškai svarbi, kad Europos mokslininkai ir selekcininkai galėtų naudoti tiksliosios selekcijos metodus. Tai atvertų kelią mokslo pažangai ir padėtų išspręsti dabartinius iššūkius.

Viešas Europos mokslininkų pareiškimas

Lietuvos mokslininkų rezoliucija

En