Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Genomo redagavimui turi būti uždegta žalia šviesa

Genomo redagavimui turi būti uždegta žalia šviesa

2019 m. balandžio 25 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko konferencija-diskusija „Genomo redagavimas: galimybės ir iššūkiai“. Aktualų Lietuvos mokslui ir pažangai renginį organizavo LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) ir Vilniaus universitetas (VU). 

Prieš beveik vienerius metus (2018 m. liepos 25 d.) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad genomo redagavimo produktai, gauti naudojant naujus metodus, turi būti reguliuojami pagal ES GMO Direktyvą 2001/18/EC. Lietuvos mokslininkai yra vieni iš genomo redagavimo technologijos kūrėjų, ir, mano, kad šis suvaržymas prieštarauja technologijų progresui. Minėta Direktyva priimta dar 2001 metais, kuomet genomo redagavimo technologija dar nebuvo sukurta. Apie šią technologiją ir buvo kalbama konferencijoje.

Reguliavimas gali nulemti genomikos – biologijos mokslų šakos, tiriančios organizmų genetinės medžiagos koduojamą informaciją (genomą) ir žinių apie ją panaudojimą praktikoje, ateitį. Tuo pačiu tai gali neigiamai paveikti medicinos, gyvybės ir žemės ūkio mokslų galimybes bei pažangą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Renginį pradėjo LMA prezidentas akad. Jūras Banys, LMA viceprezidentas ir Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius bei LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas konferencijoje pristatė genomo modifikavimo ir redagavimo metodų taikymo žemės ūkyje patirtį ir perspektyvas pasaulyje.

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkas akad. Vidmantas Stanys apžvelgė genomo modifikavimo ir redagavimo tyrimus sodininkystėje ir daržininkystėje.

Kavli premijos laureatas akad. Virginijus Šikšnys (VU) konferencijoje pasakojo apie genomo redagavimo technologijas, kurios medicinoje, gyvybės ir žemės ūkio moksluose turi didelį  potencialą.

Prof. dr. Gintaras Valinčius (VU Gyvybės mokslų centras) pabrėžė genomo redagavimo technologijų teikiamą ekonominę naudą.

Diskusijos metu konferencijos dalyviai nutarė, kad genų redagavimo metodais galima kurti kokybiškesnę produkciją, taip pat šie metodai gali prisidėti prie žmonijos ir gyvūnijos sveikatos problemų sprendimo. Tačiau Europos politikos formuotojams bei visuomenei genų redagavimo technologijų privalumai dar yra abejotinas klausimas, todėl konferencijoje buvo priimta svarbi rezoliucija.

Dokumentą pasirašė LMA prezidentas akad. Jūras Banys, VU rektorius akad Artūras Žukauskas, LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, Kavli premijos laureatas akad. Virginijus Šikšnys. Rezoliuciją patvirtino dar 30 konferencijoje dalyvavusių  akademikų, profesorių, mokslo daktarų ir  kitų specialistų.

Rezoliucija

Remtasi LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų bei Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrių informacija

En