Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

GIEDRIAUS PETRAUSKO viešas disertacijos gynimas

GIEDRIAUS PETRAUSKO viešas disertacijos gynimas

Rugpjūčio 5 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. vyks LAMMC doktoranto Giedriaus PETRAUSKO žemės ūkio mokslų Agronomijos mokslo krypties (Agronomija A 001) daktaro disertacijos viešas gynimas.

Disertacinio darbo tema: Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų genetinė įvairovė / Genetic diversity of the autochthonous red clover (Trifolium pratense L.) populations. DisertacijaAnotacija

Mokslinės vadovės

Dr. Vilma Kemešytė nuo 2016-09 iki 2018-08 (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Kristina Jaškūnė nuo 2018-09 iki 2020-08 (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Mokslinė konsultantė

Dr. Gražina Statkevičiūtė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)

Gynimo tarybos nariai

Pirmininkas – prof. habil. dr. Vidmantas Stanys (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Prof. dr. Aušra Blinstrubienė (Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Birutė Frercks (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija A 001)
Dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Botanika N 013)
Dr. Dainis Edgars Rungis (Latvijos valstybinis miškų tyrimo institutas „Silava“, Gamtos mokslai, Biologija N 010)

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro bibliotekose.

En