Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Išrinkta Centro darbo taryba

Išrinkta Centro darbo taryba

2017 m. lapkričio 27–29 d. vyko Centro darbo tarybos rinkimai. Išrinkti nariai. Gruodžio 8 d. patvirtinta Tarybos pirmininkė – dr. Rasa Karklelienė, sekretorė – Aušra Vabalienė.

En