Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Joniškėlyje aptartos dirvožemio ir augalų produktyvumo gerinimo priemonės

Joniškėlyje aptartos dirvožemio ir augalų produktyvumo gerinimo priemonės

2019 m. birželio 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Joniškėlio bandymų stotyje įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Dirvožemio ir augalų produktyvumo gerinimo galimybės ir priemonės“.

Konferenciją atidarė LAMMC Joniškėlio bandymų stoties direktorius dr. Vidas Damanauskas. Renginyje pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto docentas dr. Jonas Volungevičius, LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas dr. Virginijus Feiza,  LAMMC Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Aušra Arlauskienė, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio augalų veislių tyrimo skyriaus direktorius Jonas Aužbikavičius ir UAB „Agrolitpa“ augalininkystės projektų vadovė dr. Zofija Jankauskienė.

Šiemetinės orų sąlygos, dėl pernelyg mažo kritulių kiekio, neigiamai veikia dirvožemio derlingumą ir biologinį aktyvumą, todėl prastėja augalų augimas, lemsiantis mažesnį jų derlių. Siekiant mažinti vykstančius dirvožemio degradacijos procesus, konferencijos metu pateiktos informacijos sklaidos dėka siekiama paskatinti žemdirbius mažinti ūkinės veiklos daromą įtaką klimato kaitai, pateikti naujausių augalų auginimo technologijų taikymo būtinumą ir galimybes, mažinti žemės dirbimo intensyvumą bei cheminių augalų apsaugos produktų naudojimą, taikyti sėjomainas su didesne augalų įvairove ir tarpinių pasėlių auginimą.

Viena iš konferencijos dalyviams pasiūlytų naujų technologijų – daugianarių pasėlių auginimas juostinio žemės dirbimo ir žieminių javų sėjos į pupinių žolių pasėlius. Lektoriai savo pranešimuose atskleidė, kad svarbu žinoti ne tik viršutinio dirvožemio sluoksnio, bet ir gilesnio podirvio sandarą, kuri susiformavo limnoglacialinės kilmės sunkaus priemolio rudžemių dirvodaros procesuose, parinkti tinkamą žemės dirbimo laiką ir padargus, kurie atstatytų dirvožemio struktūrą bei išsaugotų drėgmę. Dirvožemio humusingumui ir našumui palaikyti svarbu tinkamai parinkti biologines ir technologines priemones ir taip mažinti dirvožemio jautrumą degradacijai. Šiaurės Lietuvos regione vyraujant augalininkystės ūkiams dirvožemio degradacijos problemos nuolat didėja, todėl būtina didinti auginamų augalų įvairovę, diegti tarpinių pasėlių auginimo technologijas, organinių trąšų trūkumą papildant įterptais tarpinių pasėlių augalais.

Regione vyraujantys sunkaus priemolio dirvožemiai yra jautresni fizinei degradacijai, dažnai būna neatsparioje būsenoje, jų lyginamasis pasipriešinimas žemės dirbimui, o tuo pačiu ir energijos sunaudojimas yra didelis. Todėl žemės dirbimo padargai, naudojami sunkiems priemoliams įdirbti, reikalauja išskirtinių konstrukcijų ir komplektavimo. LAMMC Joniškėlio bandymų stoties mokslininkų bendradarbiavimas su  žemdirbiais bei naujos žemės ūkio technikos gamintojais ir platintojais kylančioms augalininkystės problemoms spręsti vyksta vis intensyviau. UAB „Laumetris“ gaminamų modernių padargų, pritaikytų darbui sunkių dirvožemių sąlygomis, skirtų žemės dirbimui, tuo pačiu metu ir smulkiasėklių augalų sėjai, galimybės buvo praktiškai pademonstruotos specialiai įrengtame demonstraciniame lauke.

Konferencijos metu apžiūrėti juostinės sėjos būdu suformuoti pasėliai bei demonstruotas naujos žemės ūkio technikos panaudojimas sunkiuose dirvožemiuose sulaukė didelio konferencijos dalyvių susidomėjimo ir gausių diskusijų.

Renginį rėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

En