Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Karolina Barčauskaitė žinias gilino RECETOX tyrimų centre (Čekijoje)

Karolina Barčauskaitė žinias gilino RECETOX tyrimų centre (Čekijoje)

Š. m. birželio 1–30 dienomis Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Karolina Barčauskaitė stažavosi mokslinių tyrimų centre RECETOX (Research Centre for Toxic Compounds in the Environment), Brno mieste, Čekijoje.

RECETOX tyrimų centras yra nepriklausomas Masaryk universiteto padalinys, turintis ilgametę patirtį, nustatant patvarius organinius teršalus aplinkos ore, dirvožemyje, vandenyje, sedimentuose.

Stažuotės tikslas – pakelti mokslinę kompetenciją bei praktinius įgūdžius dirbant su chromatografine sistema, turinčia MS/MS detektorių. Įgyta patirtis turės praktinės reišmės tolimesniuose metodų įteisinimo etapuose atliekant patvarių organinių teršalų tyrimus dirvožemyje, kompostuose, augaluose.

Stažuotės metu 43 ėminiuose nustatytas PAHs kiekis, įsisąvinti mėginio paruošimo analizei metodai trijuose skirtingose matricose (dirvožemis, kompostas, grūdai). Įgyta praktikos dirbant su chromatografine sistema, turinčia MS/MS detektorių.

Mokslinė stažuotė finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

En