Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kazachstane aptarti dirvožemio problemų sprendimo būdai

Kazachstane aptarti dirvožemio problemų sprendimo būdai

Š. m. spalio 14–21 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Inga Liaudanskienė dalyvavo 10-ajame tarptautiniame dirvožemio mokslo kongrese „Aplinka ir dirvožemio išteklių išsaugojimas“, kurį organizavo Kazachstano Respublikos Dirvožemio mokslo draugija ir Eurazijos Dirvožemio mokslo draugijų federacija.

Kongrese dr. Inga Liaudanskienė pristatė žodinį pranešimą „Žemės dirbimo įtaka dirvožemio organinės anglies kaupimui sunkaus priemolio dirvožemyje Lietuvoje“, kuriame buvo  pateikti ir aptarti Nacionalinės mokslo programos „Agro-miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projekte Nr. SIT-9/2015 „Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams“ (AGROTVARA) gauti rezultatai.

Šiame renginyje dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių iš 26 valstybių: Azerbaidžano, Čekijos, Čilės, Irano, Italijos, Japonijos, JAV, Kanados, Kinijos, Lenkijos, Pakistano, Rusijos, Serbijos, Turkijos, Vokietijos ir t. t. Kongresas prasidėjo 5 plenariniais pranešimais, kuriuos pristatė Tarptautinės dirvožemio mokslo draugijos išrinktas prezidentas Takashi Kosaki, taip pat Evgeny Shein ir Pavel Krasilnikov (Maskvos M. Lomonosovo universitetas), Frank Eulenstein (Leibnico agrarinių tyrimų centras, Vokietija) bei Ahmet Mermut (Saskatchewan universitetas, Kanada).

Pagal numatytą programą kongreso pranešimai buvo suskirstyti į 6 sesijas, kuriose aptarti: dirvožemio klasifikavimas ir kartografavimas, geostatistika, GIS sistemų naudojimas; dirvožemio ekologija, užterštumas ir atkūrimas; dirvožemio biologija ir biochemija, dirvožemio sveikata ir kokybė; dirvožemio fizika ir chemija; dirvožemio derlingumas ir jo panaudojimo specifika; inovatyvios trąšos ir augalų mityba. Renginio metu pristatyti 77 žodiniai pranešimai ir apie 30 stendinių pranešimų. Pranešimuose akcentuotas dirvožemio būklės blogėjimas visame pasaulyje, buvo pateikti mokslinių tyrimų, atliktų siekiant rasti inovatyvius globalių ir lokalių dirvožemio problemų sprendimo būdus, rezultatai.

Paskutinę kongreso dieną pagrindiniai renginio organizatoriai U. U. Uspanovo vardo Kazachstano Dirvotyros ir agrochemijos mokslinių tyrimų institutas supažindino su Almaty regiono dirvožemio dangos ypatumais (buvo pristatyti šviesaus prieškalnių kaštonžemio ir kalnų miško–pievos dirvožemių profiliai).

En