Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Konferencija INOVACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE: NAUJAUSI TYRIMŲ REZULTATAI PRAKTIKAI

Konferencija INOVACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE: NAUJAUSI TYRIMŲ REZULTATAI PRAKTIKAI

Sausio 31 d. vykusioje konferencijoje INOVACIJOS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE: NAUJAUSI TYRIMŲ REZULTATAI PRAKTIKAI dalyvavo daugiau nei 250 dalyvių. Programa

Šios konferencijos tikslas pasiektas, nes vienoje vietoje susibūrė mokslo, verslo, viešojo sektoriaus ir plačiosios visuomenės atstovai. Diskutuota apie inovacijų žemės ir miškų ūkyje svarbą bei iššūkius, kylančius kuriant ir diegiant inovacijas. Renginio metu ne tik išklausyti mokslininkų pranešimai, dalyvauta diskusijoje, bet ir gyvai susipažinta su LAMMC kuriamais produktais ir juos kuriančiais mokslininkais.

Kas svarbu vystant inovacijas?

Siekiant inovacijų plėtros, svarbiausia – motyvuoti žmonės. Inovacijų tema pranešimus pristatė Tomas Orlickas (NMA), dr. Gintaras Brazauskas, dr. Eglė Norkevičienė, dr. Monika Toleikienė, dr. Aistė Balčiūnaitienė, dr. Akvilė Viršilė, dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, dr. Marius Aleinikovas. Už aktyvią veiklą padėkos įteiktos LAMMC mokslininkams: dr. Valdai Araminienei, dr. Ritai Armonienei, dr. Jūratei Ramanauskienei, dr. Ivetai Varnagirytei-Kabašinskienei, dr. Adui Marčiulynui, dr. Paulinai Martusevičei, prof. habil. dr. Vidmantui Staniui, dr. Monikai Toleikienei, dr. Modupe Olufemi Doyeni.

Ne mažiau reikšminga ir racionalūs politiniai sprendimai. Konferencijos dalyvius pasveikino dr. Zita Duchovskienė (ŠMSM), Virginija Žoštautienė (ŽŪM), Nerijus Kupstaitis (AM), Valdas Kaubrė (AM Valstybinių miškų urėdija) ir palinkėjo glaudesnio žinių vartotojų bei kūrėjų ryšio.

Bene reikšmingiausia yra komunikacija tarp įvairių žemės ir miškų ūkio grandžių: mokslininko, ūkininko, verslo, vartotojo. Ačiū diskusijos dalyviams dr. Vitai Tilvikienei (LAMMC), Linai Kisielei (LMT), Donatai Pečiukėnienei (Inovacijų agentūra), Karoliui Banaičiui (ŽŪK „Lagrenas“), Sigitui Augui (UAB „Dotnuva Baltic“) ir Arnui Radzevičiui (UAB „Agrokoncernas”) už produktyvią diskusiją.

En