Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kviečiame teikti paraiškas projektui

Kviečiame teikti paraiškas projektui

Patirtimi teikiant paraišką pirmojo kvietimo metu dalijasi Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Rita Armonienė.

Koks vykdomo projekto pavadinimas?

„Žieminių kviečių sacharozės sintazės (SS1) geno stop kodono mutantų fiziologinių ir biocheminių savybių analizė grūdinimosi metu“. Akronimas: SS1 mutanto fenotipavimas

Kada laimėtas projektas, kokia jo trukmė?

Laimėtas vasario 20 d. Projekto trukmė 1 mėnuo. Augalų fenotipavimas bus atliekamas Helsinkio universitetui priklausančioje Suomijos nacionalinėje augalų fenotipavimo stotyje (NaPPI). https://www.helsinki.fi/en/infrastructures/national-plant-phenotyping/nappi-facilities

Iš kur gauta informacija apie šį projektą?

Apie projektą sužinojau „Baltic Wheat“ projekto dalyvių susitikime, vykusiame 2017 spalio mėnesį Švedijoje.

Kiek laiko rengta projekto paraiška? Su kokiais sunkumais susidurta ją rengiant?

Paraiškos rengimas užtruko mėnesį, žinoma, ruošiant ne vienu prisėdimu. Svarbiausia, kad paraiška būtų suderinta su konkrečios fenotipavimo paslaugas teikiančios institucijos atsakingu asmeniu, kuris yra nurodytas EPPN2020 tinklalapyje.

Kokie darbai numatomi vykdant projektą?

Fenotipuoti žieminių kviečių SS1 mutanto bei tėvinio genotipo augalus be grūdinimosi periodo bei grūdinimosi metu (1,7 bei 14 dieną) siekiant nustatyti, ar mutacija sacharozės sintazės 1 gene turi įtakos augalui grūdinimosi metu. Augalai bus fenotipuoji naudojant RGB, termines bei chlorofilo florecensines kameras, norint nustatyti fiziologinius pakitimus, tokius kaip augimo greitis, lapo spalva, temperatūra bei fotosintetinės gebos pokyčiai grūdinimosi metu.

Kokios veiklos finansuojamos?

Nemokamas naudojimasis fenotipavimo stoties infrastruktūra, kelionė bei apgyvendinimas, infrastruktūros darbuotojų logistikos pagalba, mokslinė ir praktinė pagalba, reikalinga siūlomam eksperimentui atlikti.

Ar paraiškas gali teikti įvairių sričių mokslininkai? Kodėl rekomenduotum teikti paraiškas kitiems mokslininkams?

Taip, paraišką gali teikti visų sričių mokslininkai, kurie dirba su augalais ir nori fetonipuoti augalus, siekiant atsakyti į jiems rūpimą mokslinį klausimą. Pirmenybė teikiama mokslininkams, kurių šalyje nėra fenotipavimo infrastruktūros.

Paraiškų teikimas, ypač tarptautinių projektų, netgi tokių mažų kaip šis, manau, yra sveikintinas. Maži projektai gali išaugti į didelius. Šis EPPN2020 finansuojamas projektas suteikia prieigą naudoti naujausias fenotipavimo technologijas savo mokslinio tyrimo problemai spręsti.


Visa informacija apie antrą projekto „Europos augalų fenotipavimo tinklas 2020“ kvietimą: https://eppn2020.plant-phenotyping.eu/Access_Call

Paraiškų priėmimas vykdomas iki 2018 m. birželio 29 d.

En