Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC doktorantai ir mokslininkai LMA konferencijoje pristatė vykdomus tyrimus

LAMMC doktorantai ir mokslininkai LMA konferencijoje pristatė vykdomus tyrimus

Lapkričio 18 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius suorganizavo 10-ąją konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“.

Tai jau tradicine tapusios jaunųjų mokslininkų konferencijos tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, zootechnikos ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantų ir mokslininkų parengtos 36 pranešimų tezės, iš kurių – 15 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, išleistos atskiru leidiniu.

Atrinkti 9 geriausi pranešimai, iš kurių 4 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkų ir doktorantų: Gabijos Vaitkevičiūtės (ŽIEMINIŲ KVIEČIŲ ANTŽEMINĖS DALIES BIOMASĖS AUGIMO DINAMIKOS ĮVERTINIMAS GRŪDINIMOSI METU TAIKANT JUTIKLIAIS PAGRĮSTĄ FENOTIPAVIMĄ), Edvino Misiukevičiaus (PLOIDIŠKUMO POKYČIAI VIENDIENĖS (HEMEROCALLIS L.) POLIPLOIDŲ KLONUOSE), dr. Mykolo Kochiieru (APLINKOS VEIKSNIŲ ĮTAKA DIRVOŽEMIO CO2 EMISIJAI TAIKANT SKIRTINGĄ ŽEMĖS DIRBIMĄ / THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON CO2 EFFLUX UNDER DIFFERENT TILLAGE), Paulinos Štreimikytės (NAUJAS SIMBIOTINIS METODAS PRIEŠ PATOGENINES BAKTERIJAS NAUJAM MAISTUI KURTI, NAUDOJANT FERMENTIŠKAI HIDROLIZUOTUS AVENA SATIVA IR FAGOPYRUM ESCULENTUM MILTUS / NOVEL SYMBIOTIC APPROACH AGAINST PATHOGENIC BACTERIAS FOR THE DEVELOPMENT OF NEW FOOD USING ENZYMATICALLY HYDROLYSED AVENA SATIVA AND FAGOPYRUM ESCULENTUM FLOURS). Sveikiname!

En