Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC išleido 2019 metų veiklos ataskaitą

LAMMC išleido 2019 metų veiklos ataskaitą

Nuoroda į leidinį: 2019 metų veiklos ataskaita

Svarbiausi 2019 metų faktai:

  • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (toliau – LAMMC) dirbo 545 darbuotojai, iš jų – 185 mokslo darbuotojai. Studijavo 61 doktorantas.
  • Vykdyti 32 tarptautiniai, 37 nacionaliniai moksliniai projektai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijų, ir per 100 Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakymų.
  • Vykdytos 6 ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų programos.
  • Į ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą ir Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 5 žemės ūkio augalų veislės, tik į Nacionalinį augalų veislių sąrašą įrašytos 3 veislės.
  • LAMMC mokslininkai paskelbė 85 mokslines publikacijas leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“, 4 tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistų knygų skyrius. Q1 leidiniuose paskelbta 30 publikacijų, Q217.
  • LAMMC doktorantai apgynė 9 disertacijas.
  • Suorganizuotos: 2 tarptautinės, 8 nacionalinės konferencijos, per 80 seminarų, diskusijų, lauko dienų, pasidalijimo patirtimi grupių susitikimų, žemės ūkio technologijų paroda „Agrovizija 2019“.
  • LAMMC, Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parkas įkūrė Mokslo tyrimų ir technologijų organizaciją – RTO Lithuania.
  • LAMMC tapo Europos augalų mokslo organizacijos (EPSO) nariu.
  • Įsteigta LAMMC paramos akademinėms išvykoms programa.
En