Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC kartu su 23 valstybėmis pradeda 80 mln. Eur vertės projektą „EJP SOIL“

LAMMC kartu su 23 valstybėmis pradeda 80 mln. Eur vertės projektą „EJP SOIL“

D i r v o ž e m i s – vienas pagrindinių aplinkos elementų, gamtos dalis. Derlingi ir produktyvūs dirvožemiai yra tiesioginis mūsų egzistavimo pagrindas, nes jie yra būtina sąlyga užtikrinanti stabilų maisto, pluošto, gyvulių pašaro, medienos ir kitų biomasės rūšių tiekimą.

Dirvožemis palaiko didžiulę biologinę įvairovę ir prisideda prie įvairių ekosistemų funkcijų tiekimo, ir kaip didžiausias anglies saugotojas sausumoje, yra taip pat susijęs su globaliais klimato iššūkiais. Dirvožemiai yra sprendimo, kaip įgyvendinti tvarios plėtros tikslus, dalis.

24 šalių svarbiausios žemės ūkio mokslo institucijos suvienijo pajėgas Europos bendrosios programos „Horizontas 2020“ specialiojoje programoje/projekte „Tausojantis klimato atžvilgiu žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymas (EJP SOIL)“. Projektas vykdomas 2020–2024 m.  

 

Pav. EJP SOIL šalys-dalyvės

Programos dalyviai planuoja sukurti palankią aplinką, kurioje bus labiau atsižvelgiama į žemės ūkyje naudojamų dirvožemių svarbą, sprendžiant šių laikų iššūkius. Programos koordinatoriai – INRA, tai – žinomiausia pasaulyje Prancūzijos žemės ūkio mokslų institucija.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) – vieni iš programos EJP SOIL partnerių.

LAMMC tyrėjai atlieka daug mokslinių tyrimų dirvožemių tvarumo palaikymo klausimais. Dalyvavimas tokios plačios apimties programoje leis išplėsti tyrimus, praturtinti žinias bei patobulinti technologinius pasiūlymus praktikai.

Programos bendras tikslas – pateikti tvarius žemės ūkyje naudojamų dirvožemių valdymo sprendimus. Tarp šios programos uždavinių – inventorizuoti žinias ir sutelkti tyrėjų bendruomenę, skatinti klimato atžvilgiu sumanų žemės ūkio dirvožemių naudojimą, užtikrinantį tvarią maisto gamybą, palaikantį dirvožemio biologinę įvairovę ir kitas, ypač ekologines dirvožemio funkcijas.

Išsaugoti dirvožemio funkcijas tinkamomis priemonėmis ir netgi pagerinti ekosistemų bei bioįvairovės funkcijų teikimą galima tik tvariu jo valdymu. Įvairiose šalyse ir regionuose skirtingų dirvožemių tipų bei taikomų žemės ūkio praktikų sumanus valdymas gali, o kartais ir privalo būti skirtingas. EJP SOIL įtrauks Europos ir nacionalinius subjektus, nustatant žinių spragas ir esamus regioninių ir nacionalinių veiklų skirtumus. Kritiškai įvertinę situaciją, išsiaiškins šalių partnerių žinių ir priemonių būklę, padės nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus. Bus parengtos dirvožemio valdymo gairės, kurios veiks kaip strateginės tyrimų priemonės, padėsiančios priimant ir įgyvendinant mokslo, politikos strateginius sprendimus.

  

Daugiau informacijos apie EJP SOIL tinklapyje www.ejpsoil.org, jame galima užsisakyti programos informacinį biuletenį. Lietuvišką informaciją galima rasti tinklapyje www.lammc.lt.

EJP SOIL pristatymo vaizdo įrašas

En