Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslininkams suteikti Lietuvai nusipelniusių agronomų ir LAS Garbės narių vardai

LAMMC mokslininkams suteikti Lietuvai nusipelniusių agronomų ir LAS Garbės narių vardai

2021 m. rugsėjo 16 d. Akademijoje, Kėdainių r., vyko Lietuvos agronomų sąjungos (LAS), švenčiančios veiklos šimtmetį, XXXIV suvažiavimas. Renginyje pristatytas LAS šimtmečio istorijos filmas, aptarti nuveikti ir būsimi darbai. LAMMC direktoriaus patarėjas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius apžvelgė agronomijos mokslo raidą per šimtmetį.

Tradiciškai suvažiavime buvo apdovanoti geriausi šalies agronomai. Lietuvai nusipelniusių agronomų vardai suteikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkams dr. Žydrei Kadžiulienei, dr. Audriui Sasnauskui ir dr. Virginijui Feizai, LAS Garbės nario vardas – dr. Irenai Deveikytei. Laureatus pasveikino Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas.

Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas suteiktas ir buvusiai LAMMC Joniškėlio bandymų stoties direktorei dr. Stanislavai Maikštėnienei, Garbės nario vardas – buvusiai Kaltinėnų bandymų stoties ir Vėžaičių filialo vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Irenai Kinderienei.

Dr. Žydrė Kadžiulienė – akademikė, LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, ilgalaikės programos „Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui“ vadovė, tarptautinių projektų vadovė ir vykdytoja, buvusi Žemdirbystės instituto direktorė ir pavaduotoja mokslui, sukaupusi ilgamečio mokslinio darbo patirtį.

Dr. Audrius Sasnauskas – LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, obuolių, aviečių ir juodųjų serbentų veislių bendraautoris. 2020 m. kartu su prof. habil. dr. Vidmantu Staniu, dr. Tadeušu Šikšnianu ir dr. Dalia Gelvonauskiene apdovanotas Lietuvos mokslo premija už eksperimentinės plėtros darbų ciklą „Genetiniai ir biotechnologiniai tyrimai sodo augalų veislėms kurti“, 2013–2020 m. Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius, nuo 2021 m. eina Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovo pareigas.

Dr. Virginijus Feiza – LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, ilgalaikės programos „Žemės ūkio bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas“ vadovas, buvęs ilgametis LAMMC Mokslo tarybos pirmininkas. 2013 m. dr. Virginijui Feizai ir dr. Daliai Feizienei buvo paskirta Jono Kriščiūno premija už darbų ciklą „Dirvožemio agrocheminiai, fizikiniai, biofizikiniai bei tausojamojo žemės dirbimo bei tręšimo sistemų tyrimai lygaus ir kalvoto reljefo dirvose“.

Dr. Irena Deveikytė – LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, viena iš žemės ūkio technologijų parodos „Agrovizija“ organizatorių, 2011 m. pelniusi medalį „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“.

Sveikiname ir džiaugiamės kolegų pasiekimais!

En