Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslininkų pranešimai mikotoksinų tyrinėtojų susitikime

LAMMC mokslininkų pranešimai mikotoksinų tyrinėtojų susitikime

Gegužės 31 – birželio 2 dienomis įvyko jau 42 mikotoksinų tyrinėtojų susitikimas (42nd Mycotoxin Workshop), kuriame dalyvavo daugiau nei 280 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių.

Renginyje dalyvavo ir patirtimi dalijosi bei naujausius savo tyrimų rezultatus pristatė keturi LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojai: mokslo darbuotoja dr. Sigita Janavičienė, mokslo darbuotoja dr. Yuliia Kochiieru, jaunesnysis mokslo darbuotojas dokt. Eimantas Venslovas ir vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Audronė Mankevičienė.

Konferencijoje buvo pristatyti trijų mokslinių tyrimų rezultatai. Dr. Sigita Janavičienė pateikė Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuojamo podoktorantūros stažuočių projekto (Nr. 09.03.3-LMT-K-712-19-0084) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) tyrimo  „The accumulation of deoxynivalenol in spring wheat grains as influenced by the water activity and incubation time“ rezultatus, dr. Yuliia Kochiieru pasidalijo savo tyrimo „The variation of deoxynivalenol, 3-acetyl-deoxynivalenol and 15-acetyl-deoxynivalenol contamination during baking“ rezultatais, dokt. Eimantas Venslovas pristatė ir aptarė tyrimo „Risk of changes in nutritive value and mycotoxin concentration in maize grain during storage“ rezultatus.

Renginio metu buvo galimybė ne tik susipažinti su visoje Europoje vykdomų įvairių mikotoksinų tyrimų aspektais, bet ir pabendrauti su jau pažįstamais ir naujais mokslininkais, siekiant tolesnio tarptautinio bendradarbiavimo mikotoksinų tyrimo srityje.

En