Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC Mokslo taryba patvirtino Centro veiklos strategiją

LAMMC Mokslo taryba patvirtino Centro veiklos strategiją

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO
2018–2030 M. STRATEGIJA

VIZIJA

Lyderiaujantis Lietuvoje ir Šiaurės Europos regione valstybinis mokslinių tyrimų institutas, veiklą grindžiantis aukšto lygio fundamentiniais ir taikomaisiais moksliniais tyrimais, naujų mokslo žinių įgijimu, technologijų ir inovacijų kūrimu, jų perdavimu bei efektyvia eksperimentine plėtra –  pažangus žemės ūkio, miškų ir maisto mokslų kompetencijos centras.

MISIJA

Kurti, kaupti ir skleisti naujas mokslo žinias tvarių žemės, miškų ir aplinkos išteklių pažinimui, jų konkurencingam vystymui ir naudojimui, inovatyvių technologijų ir produktų kūrimui bei visuomenės reikmių tenkinimui.

VERTYBĖS

  • Mokslo institucijos dvasia, ilgametės tradicijos ir atsakingumas visuomenei;
  • Profesionalumas, sąžiningumas ir veiklos skaidrumas;
  • Iniciatyvumas, kūrybiškumas ir nuolatinis tobulėjimas;
  • Atvirumas ir bendruomeniškumas.

STRATEGINĖS KRYPTYS

  • Aukšto lygio mokslinių tyrimų plėtra;
  • Tarptautiškumo didinimas;
  • Doktorantūros studijų plėtra;
  • Mokslo – verslo bendradarbiavimas;
  • Bendruomenės telkimas;
  • Paslaugų visuomenei didinimas.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro 2018–2030 m. strategija

En