Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC naudos saulės jėgainės pagamintą elektrą

LAMMC naudos saulės jėgainės pagamintą elektrą

Spalio 18 d. Akademijoje, Kėdainių r., pradėjo veikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro saulės elektrinė, kurios leistinoji generuoti galia – 99,75 kW. Sukurtos energijos turėtų užtekti patenkinti LAMMC laboratorinio pastato, esančio Stoties g. 2, Akademija, elektros poreikį.

Elektrinę įjungė LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, direktoriaus pavaduotojas Žemdirbystės instituto veiklai dr. Antanas Ronis ir vyriausiasis inžinierius Gediminas Tilvikas.

Elektrinė įrengta projekto „Saulės elektrinės įrengimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre“ lėšomis. Projektas finansuotas pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“.

En