Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC pradeda vykdyti 5 programos EJP SOIL projektus

LAMMC pradeda vykdyti 5 programos EJP SOIL projektus

EJP SOIL yra Europos bendra žemės ūkio dirvožemio valdymo programa. Programos bendras tikslas – pateikti tvarius žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymo sprendimus, prisidedančius prie pagrindinių visuomenės iššūkių – klimato kaitos ir aprūpinimo maistu ateityje, sprendimo.

EJP SOIL programa sprendžia tokias problemas kaip klimato pokyčių ir klimato kaitos poveikio mažinimas, tvarios žemės ūkio produkcijos gamyba, ekosistemų paslaugų teikimas ir dirvožemio atkūrimas bei degradacijos prevencija.

  • „Prioritetiniai suderinamumo mechanizmai tarp C sekvestracijos, ŠESD emisijų ir maisto medžiagų nuostolių Europos dirvožemiuose taikant dirvosaugines technologijas“ (TRACE-Soils). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Dalia Feizienė. 2021–2024 m. Projekte dalyvauja 8 partneriai. Projekto vertė 1602.900,00 Eur, LAMMC skirta 120.621,00 Eur.

Tikslas – nustatyti prioritetinius suderinamumo mechanizmus tarp anglies sekvestracijos, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų, maisto medžiagų nuostolių Europos dirvožemiuose taikant tausojamosios žemdirbystės sistemas“.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://projects.au.dk/research-projects/trace-soils/

  • „Inovatyvi dirvožemio tvarkymo praktika visoje Europoje“ (i-SoMPE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Lina Šarūnaitė. 2021–2022 m. Projekte dalyvauja 25 partneriai. Projekto vertė 457 096 Eur, LAMMC skirta 6 435 Eur.

Tikslas – taikant apklausos metodą, dokumentuoti novatorišką ūkininkavimo praktiką.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://projects.au.dk/research-projects/i-sompe/

Projekto tinklaraštis: https://isompe.gitlab.io/blog/

  • „Naujų technologijų, skirtų nuotoliniam žemės paviršiaus stebėjimui ir Europos dirvožemio dangos organinės anglies kiekio prognozavimui, skatinimas“ (STEROPES). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Renaldas Žydelis. 2021–2024 m. Projekte dalyvauja 17 partnerių. Projekto vertė – 1.712.075 Eur, LAMMC skirta 36.148 Eur.

Tikslas – siekiant eliminuoti statinių dirvožemio žemėlapių ir palydovinių duomenų tarpusavio sąveikos trūkumą, įvertinti palydovinių duomenų sekų laike galimybes prognozuoti žemės ūkio dirvožemių organinės anglies kiekį įvairiomis pedoklimatinėmis sąlygomis skirtingose auginimo sistemose visoje Europoje.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://projects.au.dk/research-projects/steropes/

  • „Stambaus mastelio skaitmeninių dirvožemio žemėlapių detalizavimas naudojant nuotolinių sensorių jutiklių  duomenis“ (SensRes). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Renaldas Žydelis. 2021–2024 m. Projekte dalyvauja 5 partneriai. Projekto vertė – 1.067.359 Eur, LAMMC skirta 147.518 Eur.

Tikslas –  sukurti ir išbandyti naują smulkaus mastelio dirvožemio žemėlapių detalizavimo metodą, naudojant nuotolinius ir lauko jutiklius, bepiločius orlaivius ir palydovinius vaizdus.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://projects.au.dk/research-projects/sensres/

  • „Dirvožemio organinės anglies sekvestracijos potencialo tyrimai Europoje“ (CarboSeq). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Ieva Mockevičienė. 2021–2024 m. Projekte dalyvauja 23 partneriai. Projekto vertė – 4.029.901 Eur, LAMMC skirta 26.420 Eur.

Tikslas –  įvertinti anglies sekvestracijos potencialo galimybes Europoje bei skirtingus anglies valdymo scenarijus, pritaikant tam tikrus modelius, padėsiančius atrinkti tinkamiausias regionines anglies valdymo priemones, siekiant sušvelninti klimato pokyčius.

Daugiau informacijos anglų kalba: https://projects.au.dk/research-projects/carboseq/

En