Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC pradedami vykdyti 5 podoktorantūros stažuočių projektai

LAMMC pradedami vykdyti 5 podoktorantūros stažuočių projektai

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre (LAMMC) pradedami vykdyti 5 Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuojami podoktorantūros stažuočių projektai:

  • „Alternatyviuose augaluose šeimininkuose reziduojančių Fusarium graminearum toksigeniškumas kviečiams skirtingose aplinkos sąlygose“. Vadovė dr. Skaidrė Supronienė, stažuotoja dr. Sigita Janavičienė. 2020–2022 m.
  • „Medžių epigenetinė ir genetinė variacija, ekogenetinis plastiškumas ir adaptacijos galimybės klimato kaitos sąlygomis“. Vadovas dr. Alfas Pliūra, stažuotoja dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė. 2020–2022 m.
  • „Juodalksnio adaptacinio potencialo pokyčiai klimato kaitos sąlygomis: genetinis monitoringas natūralaus paplitimo arealo pakraščiuose“. Vadovas Filippos A. Aravanopoulos, stažuotoja dr. Rita Verbylaitė. 2020–2022 m.
  • „Fitokomponentų įtakos silikoninio kaučiuko kompozito funkcinėms ir fizikinėms savybėms įvertinimas“. Vadovas prof. dr. Pranas Viškelis, stažuotoja Aistė Balčiunaitienė (Lisauskaitė). 2020–2022 m.
  • „Agrotechnologinių priemonių įtaka pluoštinių kanapių (Cannabis sativa) fitocheminiai sudėčiai“. Vadovė dr. Vita Tilvikienė, stažuotoja dr. Karolina Barčauskaitė. 2020–2022 m.
En