Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC tapo Europos augalų mokslo organizacijos (EPSO) nariu

LAMMC tapo Europos augalų mokslo organizacijos (EPSO) nariu

Nuo 2019 m. kovo 1 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras tapo oficialiu Europos augalų mokslo organizacijos (EPSO) nariu.

EPSO yra nepriklausoma akademinė organizacija (įkurta 2000 m.), kuri šiuo metu atstovauja 69 institucinius narius, jungiančius daugiau kaip 220 mokslinių tyrimų institutų, padalinių ir universitetų iš 31 šalies Europoje ir už jos ribų. Ši organizacija diskutuoja su Europos Komisija, Europos Parlamento nariais ir nacionaliniais politikais apie Europos ir pasaulio mokslo politiką.

EPSO misija – padidinti augalų mokslo įtaką ir žinomumą Europoje, didelį dėmesį skiriant:

  • augalų mokslo populiarinimui ir šio mokslo atstovų skatinimui;
  • būsimų augalų mokslo programų visoje Europoje aptarimui;
  • patikimos, nepriklausomos informacijos apie augalų mokslą pateikimui;
  • augalų mokslo mokslininkų pasirengimui suvokti XXI a. iššūkius selekcijos, žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, augalų ekologijos ir kitų su augalų mokslu susijusių sektorių srityje.

Pagrindiniai EPSO prioritetai:

  • teikti patarimus mokslo politikos srityje, siekiant strateginio požiūrio ir masinio finansavimo pagrindiniams ir taikomiesiems mokslinimas tyrimams visoje Europoje;
  • koordinuoti mokslinių tyrimų veiklą nacionaliniu, Europos ir už jos ribų lygiu;
  • palengvinti augalų mokslo supratimą.

EPSO žinomiausias renginys yra kasmet visame pasaulyje švenčiamas „Augalų žavadienis“, tai – Tarptautinė žavėjimosi augalais diena. 

Daugiau apie EPSO: https://epsoweb.org/

En